Leserbrief

„DF kunne ikke redde Genforeningshaven med mindestatuen ,Sønnen‘“

DF kunne ikke redde Genforeningshaven med mindestatuen ,Sønnen‘

DF kunne ikke redde „Sønnen"

Ejler Schütt, Dansk Folkeparti, Byrådsmedlem Aabenraa, Viceborgmester
Loit/Løjt
Zuletzt aktualisiert um:
Foto: Aabenraa.dk

In seinem Leserbrief wundert sich Vizebürgermeister Ejler Schütt darüber, dass die Stadtratsmehrheit bereit ist, dem Umzug des H.-P.-Hanssen-Denkmals „Sønnen" vom „Genforeningshaven" an der H. P. Hanssens Gade an den neuen „Genforeningsparken" am Apenrader „Folkehjem“ zuzustimmen, solange der Kommune keine Kosten entstehen.

I DF blev vi meget tilfredse da kulturudvalget i juni besluttede at fastholde placeringen af mindestatuen for H.P. Hanssen „Sønnen” i Genforeningshaven.

Derfor kom det nærmest som et chok, da en privat indsamling foranledigede formanden for udvalget til at træffe en formandsbeslutning om, at „Sønnen” kan flyttes til den nye Genforeningspark ved Folkehjem, såfremt udgifterne hertil ikke belaster kommunens økonomi.

DF accepterede naturligvis ikke den beslutning, truffet på basis af telefoniske konsultationer

Derfor ønskede vi byrådets stillingtagen til sagen.

At vi tog sagen op, skyldes vores respekt for vor bys historie og kultur og for de personer, der har etableret Genforeningshaven med mindestatuen for H. P. Hanssen.

„Sønnen” er opstillet i 1947 på et grønt areal, som blev døbt Genforeningshaven, og samtidig fik vejen navnet H. P. Hanssens Gade.

Bliver „Sønnen” flyttet fra sin nuværende udmærkede placering i Genforeninghaven mister historien om genforeningen noget af sin fortælling, og så er navnet og betydningen af Genforeningshaven udslettet totalt.

Mange mennesker, børn og voksne, færdes dagligt forbi „Sønnen”, som tavst minder om genforeningen. Historien skal ikke kun fortælles ved Folkehjem, men også midt i byen som nu.

„Sønnen” står ikke tilfældigt placeret i Genforeningshaven, idet Statsministeriet dengang i 1947 krævede, at „Sønnen” skulle placeres på det sted, hvor sigtelinjen mellem museet og kredshuset krydser

På informationstavlen i forbindelse med etableringen af Genforeningsparken ved Folkehjem fremgår intet om „Sønnen”, men derimod om alle de andre elementer som Genforeningsparken bliver beriget med, Vandkunst , fodspor i granitten, symboler for tilhørere til H. P. Hanssens tale, indskrifter om H. P. Hanssen, granitbænke med indskrifter, en tidslinje og meget mere.

Et stort flertal i byrådet viste sig desværre at være ligeglade med historien og har nu givet grønt lys for flytningen.

Kun een fra den socialdemokratiske gruppe og repræsentanten for Enhedslisten og vi 5 fra DF støttede vort forslag om, at „Sønnen” skal blive stående i Genforeningshaven

Ak, magen til historieløshed skal man sikkert lede længe efter.

Ejler Schütt
Byrådsmedlem DF og Viceborgmester
Lykkevej 29, Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Mehr lesen

Gesundheitswesen

Theis Kylling Hommeltoft
„Pas nu på dem, som passer på os“

Ausländerpolitik

Jan Køpke Christensen
„Nej til islamiske landsforrædere“

Leserbrief

Theis Kylling Hommeltoft
„Lad os nu få videoovervågning “

Leserbrief

Birte Schultz
„Tag ansvar – vis lederskab!“