Leserbrief

„Kristendemokraterne: Tør i lytte til os lokale omkring grænsekontrollen?“

Kristendemokraterne: Tør i lytte til os lokale omkring grænsekontrollen?

Kristendemokraterne: Tør i lytte til os lokale?

Poul Harald Holm, Mirjam Fibiger Olesen, Ester Esmarch, Henrik Lydeking
Nordschleswig
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Ein Leserbrief der dänischen Christdemokraten zu den Grenzkontrollen, die nach Meinung der Autoren in keinster Weise das erfüllen, wofür sie eingeführt wurden.

I Flensborg Avis kan man se, at Stefan Seidler fra det danske mindretal (SSW) har klaget til den danske ambassadør i Berlin over grænsekontrollen, som skaber køer i den nordgående sommertrafik. Den samme problematik rejser Regionskontoret for Region Sønderjylland-Schleswig, som har henvendt sig direkte til den danske justitsminister.

Det generer ferietrafikken. Det har generet pendlere i grænselandet i årevis og er en hindring for at styrke det grænseoverskridende samarbejde i regionen. Det har også givet Danmark et dårligt omdømme ude i Europa – selv om vi jo gerne vil bryste os af, at vi er det land, som har verdensrekord i tillid.

På den politiske front ved vi, at både SF, Enhedslisten og De Radikale er imod grænsekontrollen og senest har Rasmus Elkjær, byrådsmedlem hos De Konservative i Aabenraa, klaget sin nød i hans klumme i AvisenDanmark. I Liberal Alliance er man heller ikke sikre på, at det er den rigtige løsning. Men Regeringen, Venstre og en splittet yderste højrefløj holder fortsat fast i den ”midlertidige kontrol”, som senest i maj blev forlænget.

Som kandidater i Kristendemokraternes Storkreds Syd vil vi understrege, at grænsekontrollen i dens nuværende form på ingen måde lever op til det formål, den er etableret for.

Vil man over grænsen, er der rigelige muligheder alle andre steder og ifm. den grænseoverskridende kriminalitet er det kun en dråbe i havet, der afsløres ad denne vej. Det er helt andre veje med politisamarbejde, baglandspatruljer, stikprøvekontroller osv., der er vejen frem.

Hvis landspolitikerne på nogen måde vil kigge ned til vores grænseland, så PRØV AT LYTTE! PRØV AT SE!

I øvrigt mener vi i KD, at når det handler om udlændingepolitik, så er det helt andre tangenter, der skal spilles på. Vi har et Schengen-samarbejde, som vi er nødt til at have tillid til og arbejde på at styrke. Vi skal skubbe på for at få styrket Europas grænser og oprettet asylcentre ude ved EU’s ydre grænser, hvor asylbehandlingen foretages. Vi skal også presse på for, at der laves en fælles fordeling i EU af asylansøgere – og at der tænkes i at holde familier samlet.

Kristendemokraterne – Storkreds Syd

Poul Harald Holm,  Mirjam Fibiger Olesen, Ester Esmarch, Henrik Lydeking

Mehr lesen

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Hjertelig tak, Paul Sange“

Leserbrief

Meinung
Ernstwalter Clees
„Wo bitte gehts zum Herzogtum Süderjütland?“

Leserbrief

Meinung
Preben Rasmussen
„Om at opretholde en armslængdes afstand“