Leserbrief

„Rechtspopulismus in Europa eine Gefahr für Vielfalt“

Rechtspopulismus in Europa eine Gefahr für Vielfalt

Rechtspopulismus in Europa eine Gefahr für Vielfalt

John Brandt
Sonderburg/Sønderborg
Zuletzt aktualisiert um:
In Leserbriefen werden auf Probleme aufmerksam gemacht. Foto: Unsplash

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Besonders LGBTQ+-Personen erleben in den vergangenen Jahren immer mehr Diskriminierung, Hass und Gewalt in vielen europäischen Ländern. Das führt zu großen Problemen, so der Kandidat der Sozialistischen Volkspartei (SF) beim Europaparlament 2024 und SF-Vorsitzende in Sonderburg.

Højredrejningen i Europa er meget stor og den skader mangfoldigheden. Især LGBTQ+ personer oplever en stadig stigende tendens til, at blive udsat for diskrimination, had og vold i mange EU lande.

Ifølge ILGA Europe, der er en organisation, som arbejder for at fremme LGBTQ+ rettigheder, er der stor forskel på, hvordan de europæiske lande beskytter og anerkender LGBTQ+ personer og deres familier. Nogle lande har indført ægteskab og adoption for LGBTQ+ personer, mens andre har frataget eller begrænset mulighederne herfor. Nogle lande har lovgivet om kønsidentitet og kønsudtryk, mens andre har indført diskriminerende lovgivning som LGBT Frie zoner. Nogle lande har forbudt hadforbrydelser, mens andre har indført love, der censurerer LGBTQ+ personer. Alt dette indenfor EUs egne medlemslande. I verden omkring os, er det desværre endnu voldsomme. Der er lande der stadig straffer LGBT+ personer med døden. Det skal EU kæmpe imod.

Den store forskel vi ser i EU har konsekvenser for LGBTQ+ personers livskvalitet, sikkerhed og værdighed. Det skaber barrierer for den frie bevægelighed og ligebehandling inden for EUs grænser . Det er uacceptabelt, at nogle EU-borgere nyder fulde rettigheder, mens andre lever i frygt og undertrykkelse på grund af deres seksuelle orientering, kønsidentitet eller kønskarakteristika.

Jeg mener, at EU har et ansvar for at sikre, at menneskerettighederne gælder for alle, uanset hvem du er og hvilken seksualitet, kønsidentitet eller etnicitet du har. EU har allerede taget skridt til at bekæmpe diskrimination og fremme mangfoldighed, men der er stadig meget at gøre. Jeg håber et nyt parlament vil skubbe til denne dagsorden. Vi skal bl.a. have:

- Sikret at regnbuefamilier bliver juridisk anerkendt i hele EU

- Styrket retsstatsprincippet og demokratiet i EU, og sikre, at alle medlemsstater overholder de fælles værdier

- Et fælles europæisk forbud mod omvendelse terapi

- Styrket de nationale ligestillingsorganer i Europa og sikre dem politisk uafhængighed

Vi har alle et ansvar for at sikre menneskerettighederne og fejre mangfoldigheden i vores samfund. Som EUs motto siger "forenet i mangfoldighed”

Mehr lesen

Leserbeitrag

Gerner Petersen
„Æret være Erwins minde“

Leserbrief

Herdis Thomsen Maaløe
„Ein häufiger Fehler: Auf Alsen ist es „e“ statt „æ““

Leserbeitrag

Kristian Pallesen
„Mindeord over Erik Ejlskov Hansen“

Leserbrief

Kirsten Bachmann
„Værdiskabelse i landdistrikterne “