Leserbrief

„Kommunale öffentliche Wohlfahrtssystem ist unterfinanziert“

Kommunale öffentliche Wohlfahrtssystem ist unterfinanziert

Kommunale öffentliche Wohlfahrtssystem ist unterfinanziert

Bürgermeister Erik Lauritzen und „FH Kommuneudvalg Sønderborg“
Sonderburg/Sønderborg
Zuletzt aktualisiert um:
Foto: Christoffer Regild/Folketinget

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Die Kommunen kämpfen mit den steigenden Ausgaben der spezialisierten Sozialbereiche. Sonderburgs Bürgermeister Erik Lauritzen (Soz.) und die Gewerkschaften BUPL, DEF, DLF, DS, DSR, FOA, HK, Metal, NNf, SL, TL und 3F haben der Regierung auf Christiansborg folgenden Brief zugesandt.

Vores danske velfærdssamfund, som vi kender det, er under pres. Kommunerne skal have langt bedre mulighed for at løse den kerneopgave, de er sat til, hvis vi skal gøre os håb om fortsat at have et lige og rigt samfund som det danske. 

Sønderborg Kommune har, ligesom en række andre kommuner landet over, været tvunget til at gennemføre millionbesparelser, og derfor er vi nødt til at udtrykke vores fælles bekymring for kommunens kerneopgave – den borgernære velfærd. Budgetudfordringerne skyldes først og fremmest, at det specialiserede socialområde er underfinansieret fra statens side. Det til trods for, at serviceniveauet og borgernes forventninger hertil er formuleret og opbygget at statslig lovgivning. 

De stærkt stigende udgifter på det specialiserede socialområde har tvunget os til at handle. I Sønderborg Kommune arbejdes der hårdt for at skabe balance mellem indtægter og udgifter, men allerede i dag giver rammen for serviceudgifter på ingen måde plads til at finansiere det serviceniveau, man med rette kan forvente af et velfærdssamfund. Effektiviseringer og sparemuligheder på andre driftsområder er ved at være udtømte, og derfor rammer besparelserne i Sønderborg og andre kommuner nu direkte børn, ældre og socialt udsatte borgere. For bare at følge nogenlunde med de lovbundne ydelser på de specialiserede områder, tages der i høj grad midler fra det almene område. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Hverken overfor borgerne eller vores medarbejdere.

Det kommunale offentlige velfærdssystem er underfinansieret. Vi ser stigende mistrivsel, stigende behov for specialiserede indsatser og manglende tid til kerneopgaven i vores offentlige tilbud. Vi efterlades ingen muligheder for at lave de nødvendige investeringer og forebygge denne udvikling. Det er pressede vilkår for borgerne i kommunen, men bestemt også for de offentligt ansatte på tværs af FH’s forbund. Der ses et stigende antal offentligt ansatte med stresssygemeldinger, og gang på gang må medarbejderne tilsidesætte deres faglighed, fordi de ikke har tiden til at yde den kernevelfærd, de er ansat til. 

Vi opfordrer kraftigt til, at økonomiaftalen mellem KL og regeringen retter op på de åbenlyst helt utilstrækkelige rammer, kommunerne har til at levere velfærdsydelserne. Vi appellerer til, at man fra regeringens og folketingets side giver kommunerne nogle økonomiske rammer, der sikrer, at vi kan opretholde den kvalitet og det velfærdsniveau, som er grundlaget for et godt og velfungerende samfund. 

Giv os rammerne, så er vi klar til sammen at levere.

Mehr lesen

Tiere

Ohne Haustier verreisen: Hier können 65 Hunde Urlaub machen

Arsleben/Årslev Wohin mit dem Hund im Urlaub? Während Corona schafften sich viele Menschen Tiere an. Nun, in der Zeit nach den Beschränkungen, möchten die meisten wieder raus – Urlaub machen. Einige setzen ihren Hund mit ins Auto, andere hingegen möchten das nicht. Mit seiner Hundepension hat sich der Nordschleswiger Jens Skovrup auf genau solch ein Szenario spezialisiert. Seine Kundschaft kommt aus ganz Dänemark – und Deutschland.