Leserbrief

„Behøver vi i grunden at kende kommunens embedsmænd?“

Behøver vi i grunden at kende kommunens embedsmænd?

Behøver vi i grunden at kende kommunens embedsmænd?

Jørgen Holstener Larsen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Jørgen Holstener Larsen Foto: Ute Levisen

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Jørgen Holstener Larsen von den Haderslebener Volkssozialisten kritisiert in seinem Leserbeitrag, dass die Geschicke der Kommune in ungebührlichem Ausmaß von der Verwaltung gelenkt werden – wie zwei aktuelle Fälle der jüngsten Vergangenheit verdeutlichen.

Noget tyder på, at det kan være god idé, for vi er i alt for høj grad styret af kommunale direktører. Politikernes indflydelse synes vigende. Det er i hvert fald et højaktuelt spørgsmål, som trænger sig på i både stat og kommuner.

Haderslev er i den sammenhæng ingen undtagelse.

Man kan stille sig selv det spørgsmål, om vores politikere i den blå koalitionsblok har overladt styringen af Haderslev Kommune til et stadigt stigende antal af kommunale topdirektører. Efterlader den højere grad af afhængighed af kommunale direktører i virkeligheden demokratiet i en uheldig situation, hvor vi risikerer den hårfine balance mellem kommunalbestyrelsens politiske arbejde og embedsværkets upartiskhed?

Svaret må blive et ja.

De seneste eksempler er desværre ikke isolerede. Når direktør for Børn og Kultur, Charlotte Veilskov, bringer sig selv i centrum for en mærkværdig afskedigelsesproces omkring en skoleleder, hvor spørgsmål om forsvundne designermøbler og økonomiske transaktioner står hen i det uvisse, så skaber det grobund for mistillid. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om underslæb/mandatsvig, som det er debatteret på sociale medier og i dagspressen.

Er det sket uden politianmeldelse – og uden at orientere de respektive politiske udvalg, eller pågældende skoles bestyrelse, så er det udtryk for et demokratisk vakuum af mørklægning og lukkethed. SF’s byrådsmedlem Leif Storgaard har derfor bedt om aktindsigt. Det glæder mig, at Louiseskolens bestyrelse også reagerer med samme krav – og jeg forstår bestyrelsens forundring

Når Direktør for Social og Sundhed, Rolf Dalsgaard, kanaliserer ansvar videre til Odinsgårds ansatte og beboernes pårørende for det, der ubetinget ligner et særdeles voldsomt svigt af vores mest udfordrede og omsorgskrævende medborgere, så er det ikke blot svært at bevare tilliden til, at Rolf Dalsgaard besidder den rette indstilling og de rette evner til en genrejsning af Odinsgård, det er ganske enkelt umuligt at se det for sig.

I SF Haderslev er vi bekymrede for vores kommunale demokrati og mener faktisk det burde være et bekymringspunkt for et større og bredere politisk spektrum af kommunalbestyrelsen.

Vi er i SF meget fokuserede på at få genetableret de, for demokratiet så afgørende skel mellem den politiske ledelse i Haderslev Kommunes kommunalbestyrelse og de administrative direktører ansat til at lede forvaltningerne og være naturlig ressource for ikke blot dele af det politiske landskab.

 Tillid til politikere er nødvendig for et blomstrende og sundt demokrati. En væsentlig forudsætning for at politikere kan levere, er et opgør med usund forvaltningskultur. Det opgør vil SF være en del af.
 

Jørgen Holstener Larsen,
SF Haderslev

 

Mehr lesen