Leserbrief

„SF: Stop for besparelser på ældreområdet!“

„SF: Stop for besparelser på ældreområdet!“

„SF: Stop for besparelser på ældreområdet!“

Bent Iversen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Bent Iversen (SF) Foto: Ute Levisen

Bent Iversen, Stadtratspolitiker der Volkssozialisten, kritisiert die massiven Einsparungsziele im Seniorenbereich – und eine unaufmerksame Presse. Der Nordschleswiger hat indes wiederholt über die geplanten Kürzungen auf diesem Gebiet berichtet.

Helt uden for pressens opmærksomhed har det borgerlige flertal i Voksenudvalget vedtaget besparelser for 7,5 mio. på ældreområdet. SF og socialdemokratiet stemte imod disse besparelser.
Seniorrådet havde også klart tilkendegivet, at de ikke kunne acceptere besparelserne. Forslaget om besparelserne har baggrund i en stigende aktivitet på ældreområdet. En naturlig konsekvens af, at antallet af ældre i kommunen er stigende. Denne stigning har medført øgede udgifter til både hjemmeplejen og aktiviteten på plejecentrene.
Besparelserne rammer normeringen på plejecentrene – herunder indsatsen for demente. Hjemmeplejen bliver beskåret, hvilket betyder, at nogle ældre får færre og kortere besøg af hjemmehjælperen. Sygeplejen bliver også ramt, ligesom de ældre skal betale mere for madservice.
Finansloven tilførte flere midler til ældreområdet, men de bliver nu opslugt af den stigende aktivitet, hvor det i stedet var tanken, at det skulle have givet ældreområdet et serviceløft.
Disse besparelser er vel at mærke besparelser inden Byrådet skal i gang med budget 2020, hvor det allerede er annonceret, at der skal skæres minimum 60 mio. på budgettet. Derfor er det meget tænkeligt, at ældreområdet igen i næste års budget bliver ramt af yderligere serviceforringelser.
Det vil i givet fald blive uden SFs stemme. Efter vores opfattelse har serviceniveauet på ældreområdet nået sin absolutte bundgrænse. Personalet er hårdt presset for at levere en acceptabel service. Vi kan ikke presse personalet mere på ældreområdet. Nu må det være slut med flere besparelser her.
For øvrigt værd at bemærke, at Dansk Folkeparti, der ellers normalt påstår at tale de ældres sag, også stemte for besparelserne.


Bent Iversen
Byrådsmedlem (SF)
Fælleslykkevej 34
6100 Haderslev

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“

Leserbrief

Meinung
Helge Poulsen
„Er Stefan Seidler mindretallets nye støttepædagog?“

Leserbrief

Meinung
Gösta Toft, Gerhard Mammen
„Gerhard Mammen und Gösta Toft zu den Plänen der AG Zukunft“