Leserbrief

„Den oprigtige borgerprotest!“

Den oprigtige borgerprotest!

Den oprigtige borgerprotest!

Kaj Kongsted
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Kaj Kongsted warnt vor Einsparungen im Museumswesen der Kommune, wie sie im Handlungskatalog vorgeschlagen werden.

I løbet af juli måned har Haderslev Kommunes borgere virkelig været medengageret i læserbreve og på sociale medier mod de punkter i Haderslev Kommunes spare- & handlekatalog, en samlet oversigt for alle fagudvalg, der har til formål at spare godt 60 millioner kr. over årene 2020-23. Besparelseskravet fremkommer sandsynligvis efter en kombination af manglende kommunal politikerkontrol og et svigtende økonomisk embedsmandssystem.

79 forskellige besparelses emner indeholder ”spare-handle-kataloget”, herunder en nedlæggelse af ”Slesvigske Vognsamling” og besparelser på de øvrige to museer Ehlers Samlingen og Von Oberbergs Hus (Historie Haderslev) samt ophør af tilskud til administration til Haderslev Sangakademi og til skole- og klokkemuseerne i Lerte. Punkter som for alvor har givet genlyd i Haderslev borgernes protester. ”Historie Haderslev” har fungeret i en opstartsproces gennem 2 år – i år endvidere i en kulturel symbiose med ”Veterantoget Vojens-Haderslev” med ankomst og afgangsperron ved Slesvigske Vognsamling, Tørning Mølle og Dambåden ”Dorothea”. De fire lunchtime koncerter i juli sammen med den unikke keramiksamling i Ehlers Samlingen og Von Oberbergs Hus. ”Familie aftnerne” i juli med mange aktiviteter, interessante udstillinger og de frivillige håndværkere i Slesvigske Vognsamling samt de øvrige kulturelle besparelser må bare ikke finde sted! Det vil være ”Hellig brøde” og give Haderslev Kommunes kulturelle liv en så markant og uværdigt brist, som vi aldrig vil kunne overvinde.
Der er kun en vej ud af den kommunale økonomiske uoverskuelighed. At man kortfristet låner sig ud af katastrofen. Og så hurtig som muligt indfrier lånene ved en midlertidig kommunal skattestigning, som så igen må tilbagerulles, så snart kommunalpolitikerne og embedsmændene igen finder en holdbar vej gennem den nuværende økonomiske uoverskuelighed. Vi henstiller til vore politikere og embedsmænd, at de går ind i en dybt alvorlig tankeproces i august måned og vedtager ovenstående løsninger på den nuværende økonomiske krise ved byrådsmødet 27. august. I mellemtiden vil vi holde den lokale debat levende i læserbreve og på facebook.

Kaj Kongsted,
Hiort Lorenzens Vej 58.2.3.,
6100 Haderslev

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Havvind til 14 millioner husstande !“

Leserbrief

Meinung
Horst Leithoff
„Basismitgliedschaft“