Leserbrief

„Ferieland Kongsmark“

Ferieland Kongsmark

Ferieland Kongsmark

Svend Nielsen
Röm/Rømø
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Leserbriefschreiber Svend Nielsen widmet sich dem Ferienzentrum in Kongsmark auf Röm.

Tønder Kommune og pressen fremstiller Ferieland Kongsmark bestående af to forskellige projekter.
Dette er slet ikke tilfældet. 
Allerede den 16. Juni 2021 aftales et feriecenter mellem Tønder Kommune og Udlejningshuse ApS/ Sommerbolig ApS, som er købere af begge grunde i Kongsmark. Dette ses og sker i et „lækket“ mødenotat. Notatet beskriver nøje hvad Feriecentret skal bestå af. 
Fælles  offentligt tilgængelig forlystelsesområde, 36 præfabrikerede flytbare hytter af træ, som kan kranes på plads, reception, hotelrestauration og 15 store sommerhuse. Efterfølgende aftalt med fælles grundejerforening og der bliver 4 ansatte i centret i følge Sommerbolig ApS. Feriecentreret annonceres som værende et Ferieland i Kongsmark. Firmaet Skanlux er alene bygherre for dem, som køber grundene af Sommerbolig ApS.
Altså feriecenteret er som det der opføres på Als. Nordborg Resort.

Nordborg Resort ligger i kystbeskyttelseszonen og søgt i forsøgspuljeordningen som Ferieland Kongsmark også burde have været.
Ferieland Kongsmark skulle, i lighed med Nordborg Resort, været søgt i denne pulje, som folketinget vedtog i 2015 og behandlet med VVM - undersøgelser, forlæggelse for kommunalbestyrelsesmedlemmerne og partshøringer inden byggetilladelser kunne gives. Et 200 mill. projekt. Et af de største projekter i nyere tid i Tønder Kommune.

Dette sker ikke i Tønder Kommune. Derimod giver en embedsmand  tilsagn til projektet, som hvis du og jeg søgte om byggetilladelse til et brændeskur. 
Dette er ikke efter bogen og hvorfor tog den tidligere borgmester  i Tønder Kommune ikke projektet af bordet i 2021?

Svend S. Nielsen
Gl. Skolevej 17
Kongsmark

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Bjarne Madvig Christensen, Mary-Anna Wraae Grundt, Hans Otto Sørensen
„Hvordan ender Kongsmarkskandalen?“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Sønderjyllands smukkeste kirkegård“

Leserbrief

Meinung
Jutha Sandholdt Stryhn Lillian Sandholdt Petersen Flemming Sandholdt Henningsen
„Grotesk oplevelse efter mors død“

Leserbrief

Meinung
Harald Christensen og Torben Struck
„Solceller i Tønder midtby - NIX !“