Leserbrief

„Værdiskabelse i landdistrikterne “

Værdiskabelse i landdistrikterne

Værdiskabelse i landdistrikterne

Kirsten Bachmann
Sonderburg/Sønderborg
Zuletzt aktualisiert um:
Die Kommune schafft mit einem Kommunalplan die Rahmenbedingungen, wo Produktionsanlagen oder Ferienhausgebiete entstehen können. Jedes einzelne Projekt bedarf dann aber noch eines eigenen Flächennutzungsplans, falls ein Investor für ein konkretes Projekt gefunden wird. Bei einem Bürgertreffen im März (Foto) stellte die Kommune die Pläne erstmals vor. Foto: Sara Eskildsen

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Stadtratspolitikerin Kirsten Bachmann macht sich in ihrem Leserbrief Gedanken darüber, wie die Lokalbevölkerung bei der Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie besser eingebunden werden kann.

Formanden for landsbyforum giver udtryk for den bekymring der ligger i anlæggelse af VE-anlæg i landdistrikterne. Tak for det og også tilkendegivelsen af at der er et ønske om at udvikle landsbyområderne. Flere borger, jeg har talt med, efterlyser svar på, hvad udpegningen af de områder betyder, og at der, tidligere, er givet udtryk for manglende svar fra politikerne på jeres henvendelser. Kommuneplanen skal laves hver fjerde år, for at udpege nye områder, hvor der kan ske udvikling. Dermed er intet afgjort før der foreligger konkrete projekter for området.

Når projekterne foreligger, skal der skabes dialog med de berørte borgere i området. Formålet er at afklare, hvilken konkret model man anser som gavnligt lige præcis for jeres område. Det kræver at de berørte kompenseres, og at den økonomiske gevinst deles lokalt. Forskellige modeller skal i sidste ende tilføre området en merværdi, og vores holdning er, at der skabes lokalt medejerskab. Mange forskellige holdninger i områderne medfører usikkerhed og der skal findes gode løsninger, de fleste kan se sig i. Borgerne skal selv definere afstandskrav og kompensationsregler. Således kan de tage ejerskab for den grønne omstilling i lokalområdet.

I Slesvigsk parti går vi ind for, at der er gennemsigtighed af processerne og gevinster for området. Vi anser lokalbefolkningen for de mest kompetente, der kender til ønsker om udvikling, fx faciliteter til vinterbadere, aktivitetshuse, multisale mm. I Slesvigsk parti vil vi arbejde for at borgerdrevne projekter hjælpes på vej. Derfor stiller jeg, som formand for Teknik, By- og bolig udvalget, gerne op til dialog med jer, under hele processen.

Kirsten Bachmann, Stadtratsmitglied für die Schleswigsche Partei, Vorsitzende des Ausschusses für Technik, Stadt und Wohnen und Mitglied im Ausschuss für Natur, Klima und Umwelt

 

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Preben Rasmussen
„Om at opretholde en armslængdes afstand“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Kæmp for Nørreport som grøn oase“

Leserbrief

Preben Rasmussen
„Kom nu ud af busken“