Leserbrief

„Aabenraa indfører Sundhedsfremmemærke“

Aabenraa indfører Sundhedsfremmemærke

Aabenraa indfører Sundhedsfremmemærke

Jan Køpke Christensen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:
Jan Køpke Christensen Foto: Privat

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Betriebliche Gesundheitsförderung wird künftig in der Kommune Apenrade belohnt. Als Vorsitzender des zuständigen Gesundheits- und Vorbeugungsausschusses in der Kommune stellt Jan Køpke Christensen im folgenden Leserbrief das neue Siegel vor, das im April erstmals verliehen wird.

Som den første kommune i landet har vi i Aabenraa kommune vedtaget at påskønne vores gode sunde arbejdspladser. 

Det handler om at virksomheder og selvejende institutioner kan søge om et Sundhedsfremmemærke, når der gøres noget for medarbejdernes sundhed. 

Alle virksomhederne kan søge om Sundhedsfremmemærket. Det gælder alle former for arbejdspladser, store som mindre virksomheder, selvejende institutioner etc. 

Det er Aabenraa Kommunes Sundheds- og Forebyggelsesudvalg der har vedtaget et nyt sundhedsfremmemærke, som virksomheder og andre i Aabenraa Kommune kan få tildelt. 

Målet for kommunen og os i udvalget er at anerkende, motivere og fremme virksomhedernes indsats for sundhed på arbejdspladsen.

Sundhed og forebyggelse er vigtige elementer på enhver arbejdsplads, og derfor vil vi gerne gå i spidsen for at påskønne arbejdspladserne for sundheden og dermed omsorgen for de ansatte. 

Hovedformålet er at skabe synlighed og opmærksomhed om de mange gode sundhedsinitiativer, der er rundt om på virksomhederne/arbejdspladserne i Aabenraa Kommune

Med sundhedsfremmemærket tager vi nogle afgørende og nye skridt for at involvere og inspirere lokalsamfundet til at tage ansvar for vores sundhed. 

Jeg håber, at virksomhederne vil gå ind i det nye initiativ med optimisme og engagement, så vi sammen kan inspirere hinanden til at gøre endnu mere for at fremme sundheden. 

Det er vigtigt at slå fast, at alle virksomheder kan søge mærket. Altså både store og små virksomheder samt fx. selvejende institutioner. 

Sundhedsfremmemærket bliver en årlig tilbagevendende begivenhed. 

Vi er som nævnt den første Kommune med initiativet om et sundhedsfremmemærke. Der er åbnet for ansøgninger efter kriterier, og i april vil sundhedsfremmemærket blive overrakt virksomhederne ved en reception.

Jan Køpke Christensen
Byrådsmedlem (D)
Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Aabenraa
Løjt Storegade 19, Aabenraa

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Philip Tietje
„Elefanten i rummet er i Aabenraa en hval“

Lesebrief

Meinung
Torben Nicolaisen, Arkitekt
„Hvalen ligner Østtysk byggeri“

Leserbrief

Meinung
Ulrik Ortiz Ramussen
„Stort rykind på Skarrev- og Loddenhøj camping over Pinsen“

Leserinnenbrief

Meinung
Signe Bekker Dhiman
„Aktivitäten schaffen, die uns vom Bildschirm wegbringen“