Leserbrief

„Bedre hjælp til kronisk syge “

Bedre hjælp til kronisk syge

Bedre hjælp til kronisk syge

Jan Køpke Christensen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:
Jan Køpke Christensen Foto: Privat

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der Kommunalrat von Apenrade hat auf seiner Januar-Sitzung einen Handlungsplan für chronisch Erkrankte gutgeheißen. Das freut den Vorsitzenden des zuständigen Vorbeugungsausschusses, Jan Køpke Christensen (parteilos).

På sidste Byrådsmøde i Aabenraa kommune fik vi godkendt en handleplan for forebyggelsestilbud til vores borgere med kronisk sygdom.  

Som det øvrige i Danmark ser vi også i vores Kommune, at stadig flere borgere desværre er i en svær situation og desværre må leve med kronisk sygdom. Det kan selvsagt indvirke på den enkeltes hverdag og påvirker ofte borgerens mulighed for at leve et liv der er tåleligt. 

I Aabenraa Kommune fokuserer vi på „Det gode liv“. 

Og det er absolut vigtigt, at vi i kommunen har stor fokus på udfordringen omkring kronisk sygdom. 

Vi har fx. ca. 4.200 borgere med type-2 diabetes og omkring 2.100 borgere med lungesygdommen KOL. 

En analyse fra Kommunernes Landsforening viser, at ca. 1 mio. danskere har en kronisk sygdom og at der siden 2005 er sket en stigning på omkring hele 40 %. Astma er hyppigst, men også de mere livsstilsafhængige sygdomme som KOL og type-2 diabetes udgør en stor del. 

Herudover har mange borgere desværre mere end én kronisk sygdom. 

Kronisk sygdom kan have betydelige konsekvenser for både den enkelte borgeres velvære og ikke mindst som pårørende, samt økonomisk for samfundet til behandling og støtte. 

Det er hverken for den enkelte eller de pårørende en rar situation at være i.  

Mange vil – naturligt – være bekymret for deres helbred og helbredets indflydelse på eget og familiens fremtidige liv.

Der er vigtigt med en styrket indsats der kan sikre, at vi understøtter borgere med kronisk sygdom med de rette tilbud til forebyggelse af forværring, og at den enkelte får de bedste betingelser for at leve det gode liv.

Det er Aabenraa byråd klar til. 

Jan Køpke Christensen (løsgænger)
Byrådsmedlem og
formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. 
Løjt Storegade 19
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa  

Mehr lesen

Leserbeitrag

Hanns Peter Blume
„Zuzüglertreffen: „Tilflytterhygge – Meet and Greet““

Leserbrief

Antje Beckmann, Elke und Herbert Delfs
„Horups Hotelträume …“

Leserbrief

Preben Rasmussen
„Den strandede hval“

Leserbrief

Meinung
Claus Helsbøl
„Ønsker ingen hval i Aabenraa“