Leserbrief

„Ønsker ingen hval i Aabenraa“

Ønsker ingen hval i Aabenraa

Ønsker ingen hval i Aabenraa

Claus Helsbøl
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Claus Helsbøl lehnt das Hotelprojekt „Der Wal“ ab. Als Gesellschaft müsse das kulturelle und architektonische Erbe gepflegt, und die schöne Lage Apenrades geschätzt werden, die durch unüberlegte Entscheidungen schnell für immer verschwinden könnte, so der Vorsitzende des Kulturvereins Hugin auf Kalvø.

„Hvor er det dejligt nu at komme til Aabenraa, når vi kommer fra nord og kan se de flotte gamle byhuse, der ligger der og nu kommer rigtig til sin ret. Godt at kommunen var fremsynet og besluttede sig og fik fjernet bygningerne fra 60'erne især Kvickly“.

Det var gæster, jeg havde besøg af sidste år. De håbede (som jeg) at der ikke bliver bebygget foran, men lader det „grønne“ få lov til, at blomstre, så man bevarer den fine indkørsel til byen med de smukke gamle huse.

For år tilbage skulle man også have tænkt sig mere om og ikke givet tilladelse til de kønsløse bygninger med Føtex og Jysk. De skulle ligge udenfor byen, sagde mine gæster.

Vi skal passe på vor kulturarv, arkitekturen og skønne på Aabenraas smukke beliggenhed og fine arkitektur flere steder, som hurtigt kan forsvinde for altid pga. uigennemtænkte beslutninger, både fra politisk hold og så måske hurtig tjente penge ved entreprenante byggeherrer. Nu er det et „hval-byggeri“ som enkelte ønsker gennemført.

Den seneste tid har entreprenør Horup lavet et kolosalt PR arbejde for at fremme sine planer mht. f.eks. „Hvalen“ byggeri  ved det tidligere Højskolen Østersøen. Helt ude at proprotioner, forfærdeligt grimt, ingen respekt for omgivelserne og den smukke Aabenraa fjord. Tænk sig ordet hval. Det siger jo alt. Det største pattedyr, hvorfor ikke makrellen. Det har da relation til historien, byen og skibsfarten og byvåbnet!

Sidste år havde vi på Kalvø højskoledage besøg af den verdensberømte danske arkitekt Jan Gehl. Utrolig spændende foredrag og samtale. Arkitekt Jan Gehl har bla. rådgivet lande, kommuner, institutioner etc. rundt om i hele verden. Han ved om nogen om sammenhængen mellem býggeri, natur, trivsel osv. Han ønskede efter højskoledagen at gense byen og udviklingen, og naturligvis også skitserne mht. „Hvalen“. Han var rystet over planerne, også da han så skitserne og da vi var forbi „Højskolen Østersøen“.

Heldigvis er der mange der siger „sinne“, som det hedder på sønderjysk, og nærmere helt NEJ. Selv kommunes tekniske forvaltning kan ikke anbefale det, mange andre „experter“ fraråder et sådant byggeri. Som det er hævdet skal politikerne tænke på historien. De er kun valgt for 4 år. Det er kort tid. Sådant byggeri står I mangfoldige år. Det er historien det handler om. Politikerne må sikre, at vi stadig har noget smukt at se på. Også når man kommer kørende fra syd. Der skal de ikke forulempes af e „hval byggeri“.

Tak Jer nu sammen politikere og få lavet en samlet plan for byudviklingen i Aabenraa. Og få råd udefra. Man kan jo altid blive klogere. En ekspertgruppe for national arkitekturpolitik har meldt deres ankomst mht. byen og forretningslivet etc. Evnt. få udskrevet en arkitektkonkurence. Horup byg skal ikke være enerådende. Så fantastisk er firmaets CV og byggerier heller ikke.

Jeg er så heldig at bo på Kalvø -skibsredder Bruhns tidligere skibsværft. Tænk sig næsten 200 år gammelt. Og smukt byggeri. Og her er der også noget smukt for øjet, så mange mennesker kommer her dagligt og kan nyde den smukke sammenhæng mellem natur og byggeri. 

Om 200 år håber jeg ikke, at der vil der ikke være nogen „hval“ at at se I Aabenraa. Et sådant byggeri vil den tid ikke eksistere. Nej til hval i Aabenraa. Tænk på historien og makrellen.

Jeg tør næsten slet ikke nævne, at jeg de sidste par måneder har været på studieophold I Ribe. Her var der for knap 150 år siden fremsynede mennesker, foreninger og politikere, der havde sans for kulturarven. Det har de stadig. Sådan kan man også ønske sig for Aabenraa.

 

Claus Helsbøl, Kalvø

Formand for Kulturforeningen Hugin på Kalvø

Die in diesem Leserinnen- oder Leserbrief vorgebrachten Inhalte wurden nicht von der Redaktion auf ihre Richtigkeit überprüft. Sie spiegeln die Meinung der Autorin oder des Autors wider und repräsentieren nicht die Haltung des „Nordschleswigers“.

Mehr lesen

Leserinnenbeitrag

Meinung
Kirsten Nørgård Christensen
„Genbrugspladser også i landdistrikter“

Leserbeitrag

Hanns Peter Blume
„Zuzüglertreffen: „Tilflytterhygge – Meet and Greet““

Leserbrief

Antje Beckmann, Elke und Herbert Delfs
„Horups Hotelträume …“