Leserbrief

„Tøndermarsken“

Tøndermarsken

Tøndermarsken

Bernd Carstensen
Hoyer/Højer
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Lob gibt es von Bernd Carstensen für den Widerstand gegen die riesigen Windkraftanlagen bei Hoyer. Der Protest beziehe sich aber wohl eher auf den Anblick auf diese Windräder als auf die Natur. Beim Bau des Marsksti wurde das Naturschutzgesetz außer Acht gelassen. Der Pfad und die Windräder würden bald den letzten Vogel aus der Marsch scheuchen.

Det er bemærkelsesværdigt og anerkendelsesværdigt at der protesteres mod opsætning af store vindmøller i Tøndermarsken, endda af borgerrepræsentanter i kommunen. Det er dog åbenbart synet af disse vindmøller, som man er imod. Fauna og flora skænkes ikke en tanke.

Her kan bemærkes at piben havde en anden lyd, da kommunalbestyrelsen stemte for en „marsksti“ på 54 km`s længde på kryds og på tværs igennem den fredede Tøndermarsk, hvor man fuldstændig så bort fra Tøndermarskloven, vel nok en af de mest restriktive fredningslove, der er vedtaget i Folketinget.

Fuglelivet, som især skulle beskyttes med denne lov, bliver på det groveste forstyrret af „marskstien“. Den forventede store trafik af mennesker med deres husdyr i alle krinkelkroge af Tøndermarsken, vil selvfølgelig få de ynglende vadefugle til at forlade området og finde andre lokaliteter. Man fatter det ikke, men efter sigende skulle „Marskstien“ endda være planlagt sammen med den lokale forening af Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Summa summarum kan man forvente, at Marskstien og nu med de evt. kommende store vindmøller, vil få alle de ynglende vadefugle til helt at forlade Tøndermarsken.

Bernd Carstensen
Klintvej 19
6280 Højer

Mehr lesen

Leserbrief

Jesper Steenholdt
„Vandmiljøet og biodiversiteten styrkes i Travsted“

Leserbrief

Meinung
Karsten Drøjdal
„Proaktiv und verantwortungsbewusst“

Leserbrief

Meinung
Thomas Ørting Jørgensen
„Replik på vegne af hele Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Til Kaffe hos Ørting“

Leserbrief

Meinung
Henning Kracht/Die Sportlehrer in Tingleff
„Kritik an Aussagen von Hans Martin Asmussen zum Sport“

Leserbrief

Kunstsammler Christian Panbo
Hanns Peter Blume
„Besuch im Kunstmuseum mit Christian Panbo“