Leserbrief

„Proportioner“

Proportioner

Proportioner

Bernd Carstensen
Hoyer/Højer
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Bernd Carstensen aus Hoyer bemängelt, dass viele museale Projekte für die Stadt Tondern geplant werden. Richtige kulturhistorische Vorhaben wie die Rettung des Højkros und der Schleuse blieben aber auf der Strecke. Ihm fehlen die Proportionen.

Man kan erfare, at Tønder Kommune arbejder med et projekt i forb.m. Zeppelinbasen fra 1. Verdenskrig. Man budgetterer med omkring 300 mio. kr til dette projekt. En direktør for projektet er allerede udnævnt. Det er meget passende den nu afgåede direktør for Tøndermarskinitiativet. Tøndermarskprojektet havde også et budget på henved 300 mio. kr.

Desuden planlægges en større historie med et Wegner museum, sandsynligvis også i mio.-klassen. Det er helt i sin orden, at man vil gøre opmærksom på disse „highlights” for Tønder by, men Tønder Kommune er også andet end Tønder by. Derfor kan sættes spørgsmålstegn ved proportionerne for Tønder Kommunes forbrug af midler.

Proportionerne til kommunens indsatser synes ikke at være i orden, når der kan bruges store midler til et Zeppelin- og et Wegner-projekt samtidig med at man negligerer og nedprioriterer den ”rigtige” kulturhistorie ved totalt at forsømme egnens (kommunens) historiske og kulturelle højborge som Højkro og Højer Sluse, der virkelig har brug for kommunens årvågenhed hvad angår midler. Begge de nævnte objekter kan betragtes som et klenodie for Tønder Kommune, for egnen – ja for hele landet. Højer

Sluse er endda en del af borgernes beskyttelse mod følger af en stormflod, der nu ved stigninger af havenes vandstand får ekstra betydning.

Bernd Carstensen
Klintvej 19

6280 Højer


Mehr lesen

Leserbrief

Jens-Kristian Lütken
„Krav til ny regering: Væk med grænsekontrollen“

Leserbrief

Torben Ravn
„Stem på Henrik“

Leserbrief

Sonja Miltersen
„Sæt Museum Wegner på dagsordenen“

Leserbrief

Barbara Krarup Hansen
„Keine Wahlplakate“

Leserbrief

Frederik Christensen
„Hilfe gegen Bauchschmerzen“

Leserbrief

Helge Poulsen
„Kay von Eitzen viser vejen frem“