Leserbrief

„Proportioner“

Proportioner

Proportioner

Bernd Carstensen
Hoyer/Højer
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Bernd Carstensen aus Hoyer bemängelt, dass viele museale Projekte für die Stadt Tondern geplant werden. Richtige kulturhistorische Vorhaben wie die Rettung des Højkros und der Schleuse blieben aber auf der Strecke. Ihm fehlen die Proportionen.

Man kan erfare, at Tønder Kommune arbejder med et projekt i forb.m. Zeppelinbasen fra 1. Verdenskrig. Man budgetterer med omkring 300 mio. kr til dette projekt. En direktør for projektet er allerede udnævnt. Det er meget passende den nu afgåede direktør for Tøndermarskinitiativet. Tøndermarskprojektet havde også et budget på henved 300 mio. kr.

Desuden planlægges en større historie med et Wegner museum, sandsynligvis også i mio.-klassen. Det er helt i sin orden, at man vil gøre opmærksom på disse „highlights” for Tønder by, men Tønder Kommune er også andet end Tønder by. Derfor kan sættes spørgsmålstegn ved proportionerne for Tønder Kommunes forbrug af midler.

Proportionerne til kommunens indsatser synes ikke at være i orden, når der kan bruges store midler til et Zeppelin- og et Wegner-projekt samtidig med at man negligerer og nedprioriterer den ”rigtige” kulturhistorie ved totalt at forsømme egnens (kommunens) historiske og kulturelle højborge som Højkro og Højer Sluse, der virkelig har brug for kommunens årvågenhed hvad angår midler. Begge de nævnte objekter kan betragtes som et klenodie for Tønder Kommune, for egnen  – ja for hele landet. Højer

Sluse er endda en del af borgernes beskyttelse mod følger af en stormflod, der nu ved stigninger af havenes vandstand får ekstra betydning.

 

Bernd Carstensen
Klintvej 19

6280 Højer

 

 

 


 

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Bjarne Madvig Christensen, Mary-Anna Wraae Grundt, Hans Otto Sørensen
„Hvordan ender Kongsmarkskandalen?“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Sønderjyllands smukkeste kirkegård“

Leserbrief

Meinung
Jutha Sandholdt Stryhn Lillian Sandholdt Petersen Flemming Sandholdt Henningsen
„Grotesk oplevelse efter mors død“

Leserbrief

Meinung
Harald Christensen og Torben Struck
„Solceller i Tønder midtby - NIX !“

Leserbeitrag

Hanns Peter Blume/jrp
„Zuzüglertreffen: „Tilflytterhygge – Meet and Greet““

Leserbrief

Meinung
Uwe Lindholdt
„Eine CO₂-Steuer-Steuer auf die Landwirtschaft wird auch dem Meer helfen. “