Leserbrief

„Pas på vores Rømø – og ikke mindst dens smukke natur – IKKE ALT er til salg“

Pas på vores Rømø – og ikke mindst dens smukke natur

Pas på vores Rømø – og ikke mindst dens smukke natur

Randi Villumsen
Lakolk
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Nicht alles könne für Geld gekauft werden, meint Randi Villumsen. Sie will damit den Tonderner Stadtrat dazu auffordern, die Planung für das Hotel in Lakolk auf Röm einzustellen, das eine große Bedrohung für die Landschaft, die Kultur und für die Insel sei.

Et badehotel på Lakolk inden for kystnærhedszonen og i klitfredningsområdet udgør en stor trussel mod Rømøs landskab, kultur og natur. Når vi i Danmark har SÅ unikke og attraktive områder, som Rømø har, skal vi værne om det og passe på det – vise respekt og sikre, at det ikke sættes over styr, fordi nogle stærke drivkrafter bliver forblændet af en indtjeningsmulighed, penge, politikersnak eller forgyldt hoteldesign.

Derfor håber jeg også, at kunne råbe de folkevalgte politiker op i Tønder Kommune – lad jer ikke forblænde og modstå nu fristelsen. Lyt til folket og forstå vigtigheden af at handle udfra hvad jeres vælgere og befolkningen gentagne gange forsøger at fortælle jer. Tag nu skyklapperne af. Mere end 425 mennesker, med tilknytning til Rømø har i løbet af få uger i form af en underskriftindsamling tilkendegivet, at de entydigt vender sig mod hotelplanerne, og siger nej hertil. På deres og egne vegne vil jeg derfor indtrængende opfordre kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune til at stoppe al yderligere planlægning nu, og afvise projektet.

Randi Villumsen

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Bjarne Madvig Christensen, Mary-Anna Wraae Grundt, Hans Otto Sørensen
„Hvordan ender Kongsmarkskandalen?“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Sønderjyllands smukkeste kirkegård“

Leserbrief

Meinung
Jutha Sandholdt Stryhn Lillian Sandholdt Petersen Flemming Sandholdt Henningsen
„Grotesk oplevelse efter mors død“

Leserbrief

Meinung
Harald Christensen og Torben Struck
„Solceller i Tønder midtby - NIX !“

Leserbrief

Meinung
Allan Søgaard-Andersen
„Tomme borgerlige klimaløfter!“

Leserbeitrag

Hanns Peter Blume
„Zuzüglertreffen: „Tilflytterhygge – Meet and Greet““