Leserbrief

„Kongsmarkskandalen fortsat“

Kongsmarkskandalen fortsat

Kongsmarkskandalen fortsat

Martin Lund
Kongsmark
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Sommerhausbesitzerinnen und -besitzer sowie Einheimische auf Röm kritisieren das Vorgehen der Kommune Tondern in Bezug auf den Bau von 36 Hütten/Hotelhäuser in Kongsmark, die jetzt für drei Millionen Kronen von einem deutschen Immobilienbüro verkauft werden. Der Kommune sei ein Fehler bei der Verabschiedung eines neuen Bebauungsplans (Lokalplan) und einem dazu notwendigen Zusatz für den Kommunalplan (Kommunalplantillæg) unterlaufen. Dieser Ansicht ist auch Martin Lund aus Odense. Sowohl die Polizei als auch die staatliche Planungsbehörde wurden eingeschaltet.

Det har vakt en del opstandelse i forbindelse med etablering af det såkaldte feriecenter i Kongsmark på Rømø, at det nu er kommet frem, at hele fundamentet under projektet, nemlig en ny Lokalplan og et nyt Kommunalplantillæg ikke er bragt til veje på regulær vis og i en formelt korrekt sammenhæng. Man må forudse, at Tønder Byråds vedtagelse af disse vil blive erklæret for ugyldig af højere myndigheder. Konsekvenserne for såvel de færdige som de uafsluttede byggerier er uoverskuelige.

Problemstillingen er senest gennemgået i en artikel af journalist Uwe Iwersen i JydskeVestkysten den 12. september. Baggrunden for artiklen er, at det er kommet frem, at forvaltningen ved Tønder Kommune senest den 24.10.2022 i et mailsvar fra Bolig- og Planstyrelsen var blevet advaret om miseren. Ikke desto mindre blev planerne enstemmigt vedtaget på byrådsmødet den 27.10.2022, altså tre dage senere. Jeg kender detaljerne, fordi jeg selv har været med til at grave dem frem.

Nogle politikere er oprørte over, at man ikke af forvaltningen var blevet advaret om det meget risikable regelbrud, så man havde fået mulighed for at afværge det i tide.

Skandalen er desværre - om muligt - endnu værre. Jeg har via aktindsigt fundet dokumentation for, at en medarbejder ved forvaltningen ved Tønder Kommune allerede ved en telefonisk henvendelse den 06.04.2022 af en medarbejder ved Bolig- og Planstyrelsen var blevet advaret om at kommunen ikke kunne opretholde sin procedure på planområdet. Den afsluttende besked var ordret: 

„Det er op til kommunen, hvordan dette håndteres.”  

Dette valgte forvaltningen at fortolke således, at man kan lade være med at gøre noget ved problemet, hvilket den så gjorde – først i et halvt år frem til det famøse byrådsmøde og siden frem til disse dage i 2023. Men denne fortolkning er helt uden for skiven. Beskeden betyder på almindeligt dansk:

„I skal få gjort noget ved dette her, og I må selv finde ud af, hvordan I vil gøre det!” 

Når noget skal håndteres på embedsplan, kan man altså ikke bare lade være med at gøre noget overhovedet, og det ved Tønder Kommunes embedsfolk - juridisk afdeling inklusive - godt, men de valgte det fra, fordi det ikke passede med deres drejebog.

Nu bliver det så til gengæld rigtig svært.

Som jeg ser det, forestår et større oprydningsarbejde på rådhuset i Tønder. Det gælder ikke kun i embedsværket, men også blandt politikerne, hvor man over længere tid har affundet sig med en helt urimelig magtforskydning over mod en egenrådig forvaltning. 

Martin Lund

Umanaksvej 12, 6792 Rømø (Sommerhausadresse)

Mensalgårdvej 36 5260 Odense S

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Karsten Drøjdal
„Klarhed og åbenhed i Tønder Kommunes beslutningsprocesser“

Leserbrief

Meinung
Torben Struck
„Den Grønne omstilling fortsætter“

Leserbrief

Meinung
Barbara Krarup Hansen
„Afvisning fra Ankestyrelsen“

Leserbrief

Meinung
Allan Svendsen
„Loven gælder også i Tønder Kommune“

Leserbrief

Meinung
Ernstwalter Clees
„Wo bitte gehts zum Herzogtum Süderjütland?“

Leserbrief

Meinung
Preben Rasmussen
„Om at opretholde en armslængdes afstand“