Leserbrief

„Igangsætning af planlægning for et nyt hotel og boliger ved Flensborgvej“

Igangsætning af planlægning for et nyt hotel og boliger ved Flensborgvej

Igangsætning af planlægning for et nyt hotel og boliger

Aabenraa Byhistorisk Forening
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der Verein bittet in einem offenen Brief an den Apenrader Stadtrat, das frühere „Hotel Hvide Hus“ am Süderstrand zu erhalten. Begründet wird das mit dem historischen Wert des Gebäudes. Das heutige „Hotel Østersø“ soll zugunsten eines Hochhausprojektes weichen. Außerdem wird gebeten, eine Architekturpolitik zu entwickeln.

Indledningsvis vil Aabenraa Byhistoriske Forening pege på, at bevaring af gode eksempler på nyere tids arkitektur og kulturmiljø er mindst lige så væsentligt, som bevaring af eksempler på historiske huse fra tidligere perioder. Det er der fuldstændig enighed om i Foreningens Bestyrelse, og vi opfordrer meget til, at Byrådets medlemmer har denne indgangsvinkel med i planlægningen af byomdannelser mv. Der er ikke mange betydende bygninger og kulturmiljøer i Aabenraa Kommune, der som Hotel Hvide hus med omgivelser, kan fortælle om de væsentligste elementer i efterkrigstidens arkitektur og byplanlægning. En planlægning, som stadig har stor betydning for Aabenraa’s udvikling.

Set fra Byhistorisk Forenings side er der to væsentlige problemer med det skitserede projekt:

 • Projektet omfatter nedrivning af at særdeles bevaringsværdigt bygningskompleks og ødelæggelse et enestående kulturmiljø fra 1960’erne

 • Som projekt er skitseret et massivt byggeri, som ikke på nogen måde spiller positivt sammen med omgivelserne eller den gennem mange års kommuneplanlægning opbyggede byprofil.

  Fundamentet for byens nuværende struktur med en forholdsvis lav bebyggelse lags kysten og en synlig baggrund med skovklædte bakker blev lagt i dispositionsplanen fra 1962. Den blev udarbejdet af de mest velrenommerede byplanarkitekter og trafikplanlæggere i perioden og de skiftende byråd gennem tiden har alle i store træk fulgt op på planerne ved at begrænse bygningshøjden til tre etager i kommuneplanrammer og lokalplaner. Resultatet er bl.a. den harmoniske og karakteristiske randbebyggelse langs kysten og den sydlige adgangsvej.

  Gennemførelse af det skitserede idéprojekt eller tilsvarende byggeri, vil ødelægge mere end 50 års bevidst styret udvikling af byens profil mod Fjorden.

  Aabenraa Byhistoriske Forening kan fuldt ud støtte de synspunkter og argumenter, som Foreningen By og Land har fremsendt den 12. januar 2023 i et åbent brev til Byrådet. De anbefalinger, der sidst i brevet sendes til Aabenraa Kommune, vil vi indtrængende anmode Byrådet at lytte til – og helst følge.

  Supplerende, kan Aabenraa Byhistoriske forening fremføre følgende konkrete anbefalinger:

 • Det tidligere Hotel Hvide Hus har efter Byhistorisk Forenings mening en meget høj bevaringsværdi og bygningen bør bevares sammen med det omgivende kulturmiljø. Derfor opfordrer Byhistorisk Forening til, at miljøscreeningsrapporten udarbejdes hurtigst muligt i planprocessen, og at kulturarven, herunder kulturmiljø og arkitektur belyses ekstraordinært i rapporten.
 • Foreningen har flere gange overfor Byrådet påpeget manglen på en egentlig arkitekturpolitik, netop som grundlag for væsentlige beslutninger i sager som den aktuelle. Vi ser det derfor som meget positivt, at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter tilslutter sig forvaltningens overvejelser om i løbet af processen at få udarbejdet et oplæg vedrørende arkitektur, høje byggerier og så videre. Det kan danne grundlag for en del af arkitekturpolitikken og bør fremmes og udarbejdes inden der træffes store beslutninger i nærværende sag.

 • Efter grundige mulighedsstudier, ekskursioner og diskussioner som foreslået af forvaltningen, udarbejdes en ny lokalplan for byområdet langs kysten. Lokalplanen bør udformes som en bevarende lokalplan, der tager højde for sikring af de eksisterende bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Kystliniens „skyline“ bestående at lavere bebyggelser langs vandet og skovklædte højder i baggrunden bør absolut fastholdes. Der skal selvfølgelig også være muligheder for større udviklingsprojekter i Aabenraa, men i de tilfælde hvor enkeltstående, slanke højhuse kunne komme på tale, må det være langt tilbagetrukket fra kystlinjen og tilpasset omgivelserne.

  Afslutningsvis vil Aabenraa Byhistoriske Forening gøre opmærksom på, at ikke blot en væsentlig del af Aabenraa’s nyere historie kan fortælles gennem områdets udformning, men også at både planlægningen og de enkelte bygherrer/ejere i området siden 1962 har efterlevet de dengang lagte rammer. De vil med god ret kunne føle sig forfordelt, såfremt nye byggerier får helt andre vilkår – også med de gener det naturligt vil medføre.

   

  Randi Hadbjerg Nielsen, Formand Aabenraa Byhistoriske Forening
  Svend Petersen, Formand „Bevaringsfonden“

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Jan Køpke Christensen
„Ønskes: Et Danmark i balance!“

Leserbrief

Meinung
Uwe Lindholdt
„Eine CO₂-Steuer-Steuer auf die Landwirtschaft wird auch dem Meer helfen. “

Leserbrief

Meinung
Jan Køpke Christensen
„Vi må betale af egen lomme!“

Leserbrief

Kunstsammler Christian Panbo
Hanns Peter Blume
„Besuch im Kunstmuseum mit Christian Panbo“

Leserbrief

Meinung
Ulrik Ortiz Ramussen
„Stort rykind på Skarrev- og Loddenhøj camping over Pinsen“

Leserbeitrag

Meinung
Niklas Nissen
„Aufruf an die Jugend: Europawahl am 9. Juni – jede Stimme zählt!“