Leserbrief

„Fortidsminder“

Fortidsminder

Fortidsminder

Bernd Carstensen
Hoyer/Højer
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Mit dem Erlebnis- und Geschichtszentrum Zeppelin Tønder für 370 Millionen Kronen, das Hafenprojekt in Tondern und ein Textilmuseum in Hoyer plant die Kommune Tondern, lässt aber gleichzeitig so historische Bauwerke wie die Hoyer-Schleuse und den Højkro in Seiersleff verfallen. Überhaupt würde der Ort von der Kommune vernachlässigt, meint Bernd Carstensen.

Tønder Kommunes vilje til at bevare fortidsminder som Højer Sluse, Højkro, der begge er fredede, mangler totalt. Idet der lovmæssigt ingen hindring er for at kommunen kan engagere sig i en bevaring af disse 2 enestående klenodier her på vesteregnen. 

Slots- og Kulturstyrelsen har sammen med kommunerne ansvaret for bevaringen af de fredede fortidsminder, der kan være mange tusinde år gamle. Styrelsen registrerer og tinglyser fortidsminder og fører i samarbejde med museerne tilsyn med dem. Kommunerne skal pleje deres egne fortidsminder og har også mulighed for at pleje privatejede fortidsminder.

De betragtes som umistelige, og der er derfor særlige regler for, hvordan man yder dem størst mulig beskyttelse.

Det er formentlig enestående i Danmarkshistorien, at en kommune totalt lader hånt om bevaring af fredede fortidsminder som f.eks. Højer Sluse og Højkro, men fantaserer med udgifter til Zeppelin-, Wegner, - og tekstilmuseum samt graver huller på en P-plads i Tønder til millioner og atter millioner af kr.

Siden kommunesammenlægningen er det nærmest ufattelig, hvordan Tønder kommune misligholder Højer, den gamle særprægede by. Dagens orden synes at være nedrivninger i massevis af bevaringsværdige bygninger og man har endda offentlig tilkendegivet en omdannelse af Højer by.

Det er så grelt, at man flere steder i byen har nedrevet hele beboelseskvarterer. Om kort tid modtages ingen børn mere i Højers Børnehave. Den historiske børnehavebygning lukker. Men børnene skal være på Digeskolen, hvor der også kun er få skole-elever tilbage.

Ufattelig er også, at i det store millionprojekt, Tøndermarskinitiativet, hvor Højer skulle være centrum, ikke er nævnt en eneste glose om Højers markante fortid: Dampskibssejladsen til Sild, Jernbanen i Højer og Højer Tæppefabrik.

Bernd Carstensen
Klintvej 19
6280 Højer

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Bjarne Madvig Christensen, Mary-Anna Wraae Grundt, Hans Otto Sørensen
„Hvordan ender Kongsmarkskandalen?“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Sønderjyllands smukkeste kirkegård“

Leserbrief

Meinung
Jutha Sandholdt Stryhn Lillian Sandholdt Petersen Flemming Sandholdt Henningsen
„Grotesk oplevelse efter mors død“

Leserbrief

Meinung
Harald Christensen og Torben Struck
„Solceller i Tønder midtby - NIX !“

Leserbrief

Meinung
Allan Søgaard-Andersen
„Tomme borgerlige klimaløfter!“

Leserbeitrag

Hanns Peter Blume
„Zuzüglertreffen: „Tilflytterhygge – Meet and Greet““