Leserbrief

„Er biogas varm luft?“

„Er biogas varm luft?“

„Er biogas varm luft?“

Lars-Peter Melchiorsen
Halk
Zuletzt aktualisiert um:

Lars-Peter Melchiorsen, Halk, macht sich Sorgen angesichts der Pläne für eine Biogasanlage auf dem Haderslebener Ness.

I nogen tid har man her på Haderslev Næs diskuteret biogas. Så på et tidspunkt tænkte jeg, at jeg nok hellere måtte sætte mig ind i det materiale, som vedrører Naturbiogas Sode. Det findes på https://naturbiogassode.dk/

Der rejste sig så nogle spørgsmål ved læsningen, fordi der indgår en del hensigtserklæringer, prognoser og antagelser i beskrivelserne.
Der ansøges bl.a. om at tilføre op til 15% industrielle og organiske restprodukter. Hvad er det? Er det slagteriaffald, fiskeaffald eller slam? Hvad betyder det for lugten fra anlægget og fra den gylle, der udledes?
Hvor skal den afgassede gylle køres hen? Er der arealer nok i nærheden eller skal den transporteres længere væk?
Der skal bruges vand. Hvad betyder det anslåede vandforbrug for den lokale vandmængde?
I materialet understreges det, at produktionen af biogassen vil holde sig inden for de miljøkrav, der er gældende. Men hvem fører kontrol med, at miljøkravene overholdes?

Formålet med at udvinde biogas er bl.a. at fortrænge fossilt brændstof. Det fremgår af materialet, at der skal køres rigtig meget med tung trafik for at tilføre og aflevere materiale. Hvor meget fossilt brændstof vil biogassen egentlig fortrænge? Og er transportforbruget af brændstof medregnet?
Hvordan forholder de angivne spidsbelastninger for transport sig til ferieperioder? For vi vil jo gerne bevare Næsset som både landbrugs- og ferieland.
Naturbiogas Sode vil henstille til sine eksterne leverandører, at de vælger transportveje, som går uden om nærliggende landsbyer samt veje, som er mindst trafiksikre og af ringeste beskaffenhed. Men hvem bestemmer, hvilken vej lastbilerne skal køre? Der tales om forventede primære kørselsveje. Hvilke er så de forventede sekundære?
Der forventes at blive etableret venstresvingbane fra Hejsager Næsvej ind til biogasanlægget. Er det et krav? Hvem etablerer en forventet svingbane?
Og så er skoler her på Næsset blevet lukket gennem tiden, så mange børn har en lang skolevej. Det er sundt at bevæge sig, hører vi jævnligt. Men det bliver nok ikke så sundt at bevæge sig til skole ad Hejsagervej-Lundingvej og Næsvejen, med mindre der bliver kompenseret med cykelstier.

Endelig kommer den økonomiske del af projektet. Hvordan er ejerforholdene egentlig? Hvor er selskabet registreret, og hvor betales der skat af indtjeningen? Hvem bærer udgifter til vedligehold af vejnet? Hvad er der af arbejdspladser, når driften er i gang? Og hvad vil etableringen af et biogasanlæg i Sode betyde for ejendomsmarkedet på Næsset?

Der tales om, at biogasanlæg vil blive en energikilde fordelt over hele landet. Men hvorfor skal der ligge tre i Haderslev kommune?
Der tales også om, at vi i lokalområdet skal tænke på den fælles samfundsmæssige betydning. Det gør vi gerne, men hvem kompenserer for de lokale ulemper?
Det ser ud til, at enkelte beboere på Næsset tjener godt på projektet. Men de fleste får lov til at bidrage til projektet med skattefinancierede tilskud, øget trafikbelastning, mulige lugtgener, måske faldende huspriser og et byggeri, der vil dominere områdets visuelle udtryk i fremtiden.
Som jeg læser materialet om Naturbiogas Sode, så vil området blive et nyt industriområde i Haderslev kommune, uanset hvilke betegnelser man besmykker det med.

Lars-Peter Melchiorsen
Halk, Bankelvej 16
6100 Haderslev

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“

Leserbrief

Meinung
Helge Poulsen
„Er Stefan Seidler mindretallets nye støttepædagog?“

Leserbrief

Meinung
Gösta Toft, Gerhard Mammen
„Gerhard Mammen und Gösta Toft zu den Plänen der AG Zukunft“