Leserbrief

„Debat“

Debat

Debat

Anton Schulz
Tondern/Tønder
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Als Nachrücker für Carl Thier Ørting Jørgensen musste Anton Schulz bei der jüngsten Stadtratssitzung einspringen. Der Vertreter der Borgerliste nannte es ein Privileg gerade bei dieser Sitzung dabei zu sein, da 22 Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energieformen in die nächste Phase geschickt wurden.

Torsdag den 31. marts havde jeg fornøjelsen af at være indkaldt som suppleant for Borgelisten til kommunalbestyrelsesmødet i Tønder Kommune. På dagsordenen var en indstilling om at sende ansøgninger om etablering af vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i Tønder Kommune til viderebehandling i forvaltningen.
I sidste periode blev der bl.a. på borgerlistens foranledning vedtaget et sæt retningslinjer for ansøgninger. Nu lykkedes det så at få hele 22 ansøgninger sendt til viderebehandling, og det var for mig et privilegium at kunne tykke på Ja-knappen ved netop denne afstemning. Medlemmerne af det nyetablerede Klima- Vækst- og Udviklingsrådet (KVU) med Borgerlistens, Thomas Ørting Jørgensen i spidsen fortjener anerkendelse for at være nået til enighed om denne indstilling.

De omtalte retningslinjer omfatter bl.a. et krav om muligheden for lokal erhvervelse af 40% af ejerandelene i nye VE-anlæg.

En ny lovgivning vedtaget i 2020 om VE-energifællesskaber og Borgerenergifællesskaber åbner imidlertid muligheden for at skabe endnu større lokalt ejerskab til VE-anlæg. Denne lovgivning sigter særligt på at fremme energiproduktion tæt på energiforbrugerne, og vil der givetvis komme et politisk pres for, at f.eks. fjernvarmeværker kan få større del i lokal vedvarende energiproduktion.

Jeg mener, det er meget vigtigt, at vi i Tønder Kommune får så stor en lokal ejerandel som muligt i VE-anlæg i vores kommune. Derfor vil jeg opfordre KVU til at vurdere, hvorvidt TK i samarbejde med lokalråd og fjernvarmeværker kan og bør forestå dels orientering om og dels evt. dannelse af VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber med sigte på at kunne erhverve lokale andele.

Anton Schulz
Nørregade 20, Løgumgårde
6240 Løgumkloster

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Rikke Weng-Lauridsen
„Leve demokrati“

Leserbrief

Meinung
Baltser Andersen
„Offene Frage für Slesvigsk Parti“

Leserbrief

Meinung
Baltser Andersen, Jan Sørensen, Kim A. Petersen
„Politikervælde eller åbent Borgerdemokrati i Tønder“

Leserbrief

Meinung
Bjarne Madvig Christensen, Mary-Anna Wraae Grundt, Hans Otto Sørensen
„Hvordan ender Kongsmarkskandalen?“

Leserbeitrag

Meinung
Eric Vesterlund
„Mindeord over Claus Andersen“