Leserbrief

„Solceller: Vi tager borgernes bekymringer alvorligt“

Solceller: Vi tager borgernes bekymringer alvorligt

Solceller: Vi tager borgernes bekymringer alvorligt

Allan Emiliussen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Venstres Gruppenchef Allan Emiliussen versichert, dass die Partei die Sorgen der Bürger mit Blick auf den Bau von Sonnenenergieparks in der Kommune Hadersleben ernst nimmt.

Der er ingen tvivl om at solceller har sat gang i debatten i Haderslev Kommune og særligt hos de mange berørte borgere ude omkring, hvor nærmere undersøgelser af muligheden for at etablere solcelleanlæg via et såkaldt kommuneplantillæg bekymrer.

I Venstre har vi drøftet de mange bekymringer der bl.a. går på, hvor og hvor meget, hvem, der er investor, naturbeskyttelse osv. Det er ikke mærkeligt, at folk reagerer kraftigt, når man udlægger syv mulige arealer på i alt ca. 1.155 hektar, der er vurderet egnet til at kunne rumme større, fritstående solenergianlæg.
Trods princippet om, at der vil være en individuel tilgang fra sted til sted, når det konkret udmøntes, vil det alt sammen være ligegyldigt, fordi det kan virke skræmmende og overvældende med så store mulige arealer.

Det er Venstres holdning, at solcelle-områderne skal væsentligt ned i størrelse, så de bedre kan passes ind i det åbne landskab og ikke kommer til at dominere og at der i langt højere grad skal tages hensyn til naboer.

Borgerne skal vide at Venstre tager bekymringerne alvorligt. Vi lytter nøje til debatten, og vil finde den rette balance mellem de mange bekymringer og bidraget til den grønne omstilling.
På den baggrund vil vi glæde os til at drøfte de mange høringssvar og sikre klare regler for dialog og udformning af konkrete projekter. Den grønne omstilling vil altid påvirke, men skal i videst muligt omfang tage højde for det gode liv på landet.

Byrådsmedlem Allan Emiliussen (V),
formand for Venstres byrådsgruppe,
Kærsangervej 36, Haderslev


Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“