Leserbrief

„Forliget er til gavn for velfærden, væksten og klimaet“

Forliget er til gavn for velfærden, væksten og klimaet

Forliget er til gavn for velfærden, væksten og klimaet

Allan Emiliussen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Verhandlungsleiter Allan Emiliussen (Venstre) freut sich über einen breit aufgestellten Haushaltsvergleich für die kommenden Jahre.

Som forhandler efter en kort og intensiv budgetproces, sammen med borgmesteren, er det lykkedes byrådets partier, at lave et godt budget, der sætter et stærkt fokus på at udvikle velfærden og investere i vækst og klima. Samlet set har vi valgt at prioritere nye udgifter til service på 84,2 mio. kr. i budgetperioden, og der er aftalt nye anlægsudgifter for 158,2 mio. kr. Dermed er der også skabt et økonomisk råderum til det kommende byråd på 65 mio. kr. til nye prioriteringer i 2023 – 2025.

På velfærdssiden er der tilført ældreområdet 5 mio. kr. årligt. Der afsættes midler til flere nattevagter på plejecentrene samt en styrkelse af visitationen. Som mange andre kommuner har vi udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere, og derfor er der afsat midler for at rekruttere nye medarbejdere, og til at få flere medarbejdere til at blive længere tid på arbejdsmarkedet. På dagtilbudsområdet styrker vi minimumsnormeringer med yderligere 1,5 mio. kr. årligt fra 2022. Ikke mindst er vi enige om, at skoleområdet er vigtigt for hele udviklingen i Haderslev Kommune, hvor der derfor afsættes i alt 25,7 mio. kr. til at fastholde serviceniveauet. Vi er enige om at fastholde fokus på en styrkelse af almenområdet og ikke mindst at sikre et højt fagligt niveau på specialområdet.

På vækstsiden, mener jeg, vi har en nyskabelse i form af, at der afsat 1,5 mio. kr. årligt til flere planlæggere, som skal sikre vores vækstdagsorden i byerne og i landdistrikterne. Særligt Vojens og Gram mangler nye planer, der kan både løfte og udvikle deres status som centerby. I landdistrikterne ligeså. Et godt eksempel er områdefornyelsen omkring Jomfrustien i Haderslev, hvor stærk faglig planlægning er gået forud. For det skal skabe det nødvendige fundamentet. Det skal vi nu også arbejde videre med i Gram og Vojens samt landdistrikterne. For vi skal have vækst i HELE kommunen.

På klimasiden skal den fremtidige vækst tænkes sammen med fremtidens klimaudfordringer. Konkret afsætter vi midler til en række projekter, der kan bidrage til at løse fremtidens klima og miljøudfordringer med 6 mio. kr. til DK2020-projekter og 2 mio. kr. til konkurrencen „Danmarks vildeste Kommune”.

Derudover afsættes midler til klima-lavbundsprojekt, oprensning af sejlrende ved Aarø samt stenrev og havmiljøprojekter i Lillebælt og Haderslev Fjord. Budgetforliget er således til gavn for velfærden, væksten og klimaet i vores kommune, hvilket i øvrigt passer godt i tråd med Venstres valgprogram. Tak til forligspartierne for godt samarbejde i forhandlingsfasen. Jeg ser frem til den endelige beslutning ved 2. behandlingen den 5. oktober.

Byrådsmedlem & gruppeformand for Venstre,
Allan Emiliussen,
Kærsangervej 36,
Haderslev

 

Mehr lesen

Leserbrief

Antje Beckmann, Elke und Herbert Delfs
„Horups Hotelträume …“