Leserbrief

„SF vil bevare retskontoret i Tønder“

SF vil bevare retskontoret i Tønder

SF vil bevare retskontoret i Tønder

Karina Lorentzen Dehnhardt
Tondern/Tønder
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Im Zuge einer neuen Reform für die Organisation des dänischen Justizwesens droht eine Schließung der kleinen Gerichtsfiliale in Tondern. Damit müssten Angeklagte, Schöffen und Zeugen die lange Fahrt zum Gericht in Sonderburg auf sich nehmen. Diese Lösung lehnt die rechtspolitische Sprecherin der Sozialistischen Volkspartei im Folkeking, Karina Lorentzen Dehnhardt aus Kolding, ab.

Lige nu forhandler Folketingets partier om en ny domstolsaftale. En ny aftale kan få store konsekvenser for byrettens syd- og sønderjyske retsafdelinger - de såkaldte bitingsteder og afdelingskontorer. Sådan et findes i Tønder.

For hvis Folketingets partier følger den ekspertgruppe, der er kommet med anbefalinger om at kigge på strukturen, så kan det i sidste ende koste bitingstedet i Tønder. Det såkaldte Rørdam-udvalg har nemlig vurderet, ”at det vil være retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at nedlægge enten de ubemandede bitingsteder eller alle bitingstederne inklusive afdelingskontorerne” og anbefaler, at der arbejdes videre med at analysere konsekvenserne af at nedlægge bitingsteder som led i en samlet analyse af domstolsstrukturen.

Fordelene ved at nedlægge bitingssteder og retskontorer, er åbenlyst, at der kan spares lokaler og kørsel og rejsetid for dommerne, der typisk kommer fra hovedretterne.

Men jeg vil hellere gå en anden vej. Bitingstederne og retskontorerne skal bevares. Det giver borgerne mulighed for at få behandlet sagerne tættere på deres bopæl. For lukker retskontoret i Tønder, skal folk til hovedretten i Sønderborg. Det vil være en kraftig forringelse af tilgængeligheden, og det kan virke mærkeligt at nedlægge bitingsteder, når vi nu har bygget flere nærpolitistationer for at få politiet tættere på borgere.

I stedet bør vi se på, hvordan man kan styrke bitingstederne og retskontorerne, så flere sager kan behandles her, ligesom videoudstyr i lokalerne vil kunne gøre det nemmere for vidner i en sag at møde ind i Tønder og undgå at køre den lange vej til Sønderborg. Derfor vil SF kæmpe for at bevare dem og for balancen mellem land og by.

Af retsordfører og landdistriktsordfører for SF, Karina Lorentzen, Sindalvej 4, 6000 Kolding

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Barbara Krarup Hansen
„Afvisning fra Ankestyrelsen“

Leserbrief

Meinung
Allan Svendsen
„Loven gælder også i Tønder Kommune“

Leserbrief

Meinung
Hans Otto Sørensen
„Medarbejderne i hjemmeplejen skal have bedre vilkår“

Leserbrief

Meinung
Barbara Krarup Hansen
„Borgerforslag i Tønder Kommune - det er forsøgt 8 måneder tidligere“