Leserbrief

Bei dem Gedenkstein sind viele Gefühle mit im Spiel

Bei dem Gedenkstein sind viele Gefühle mit im Spiel

Bei dem Gedenkstein sind viele Gefühle mit im Spiel

Aase Nyegaard
Norburg/Nordborg
Zuletzt aktualisiert um:
Foto: Unsplash

Die Sonderburger Kommune handelte in gutem Glauben, als im Technischen Ausschuss beschlossen wurde, den Gedenkstein der Wiedervereinigung vom Nørherredhus zum Søvænget zu verlegen.

Den 5. Maj havde vi på Teknik- og Miljøudvalgsmødet et punkt omhandlende skitseprojekt for Søvænget. I budgetaftalen var der afsat 1 mio.

Der var skitseret 2 forslag.Begge forslag etablerer et mindre parkanlæg, som anlægges i græs og med et gennemskærende stiforløb. I tilkobling til stien etableres en mindre plads med opholdsmuligheder og genforeningssten. Pladsen omkranses af et bed med buskroser og spredt i anlægget sættes solitære dronningebuske. Der er desuden skitseret en mindre træbro over å- mundingen og renovering af eksisterende støttemur mod Bækgade.

Både forvaltningen og politikerne i udvalget, som repræsenterer hele byrådet troede, at vi havde alle oplysninger og godkendte punktet i god tro. Slots- og Kulturstyrelsen var blevet spurgt om flytningen af den fredede sten og det samme var Nørherredhus.

På det tidspunkt var ingen klar over Nordborg Sangforenings rolle. En meget beklagelig fejl. Det blev vi gjort opmærksom på og den fejl har vi reageret på ved at tage sagen op igen. Et flertal i udvalget valgte at fastholde den nuværende placering.

Det nemmeste ville være at flytte stenen tilbage. Fordi vi har lavet en beklagelig fejl en gang og ikke taget kontakt til Nordborg Sangforening, skal vi ikke begå en ny fejl.

Der er ingen der har ejendomsret til en mindesten - det er fælle kulturarv -

Den tilhører os alle i samfundet og derfor må vi også lytte til andre end Sangforeningen

Som byråd har vi ansvar for at tage beslutninger, som de fleste i lokalsamfundet kan være tilfredse med.

Jeg har modtaget flere mails og opringninger fra borgere både for og i mod stenens placering. Når jeg samtidig læser alle de kommentarer, der er på de sociale midler, så er der også mange, der ikke kendte til stenen og og synes, at den har fået en flot placering, hvor den bliver lagt mærke til.

Vi skal anerkende den historie som genforeningsstenen har, og den indsats som Nordborg Sangforening har gjort gennem mange år. Derfor er der også mange følelser i spil i denne sag.

Jeg synes, at vi skal forsyne Søvænget med et flag og en tavle, der beskriver historien og Nordborg Sangforenings betydning.

Mehr lesen

Leserbrief

Niels Ole Bennedsen
„Verlorene Vereinsmitglieder zurückgewinnen“

Leserbrief

Jan Prokopek Jensen
„Zahl der Arbeitslosen fällt und fällt“

Leserbrief

Christel Leiendecker/Kirsten Bachmann
„Fokus auf die mentale Entwicklung und das Wohlbefinden der Kinder ab 6 Jahren“

Leserbrief

Sönke Büsen
„Ein Knabenkraut-Skandal“