Offener Brief

„Send ikke flygtninge tilbage til Syrien!“

Send ikke flygtninge tilbage til Syrien!

Send ikke flygtninge tilbage til Syrien!

Claus Larsen, Bent Iversen, Svend Brandt, Børge Koch & Carsten Leth Schmidt
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Haderslebener Kommunalratspolitiker fordern die Regierung auf, ihre Flüchtlingspolitik zu überdenken und syrische Flüchtlinge nicht einem ungewissen Schicksal in ihrer Heimat zu überlassen.

Undertegnede Byrådsmedlemmer i Haderslev Kommune vil indtrængende og kraftigt opfordre regeringen til at forlænge opholdstilladelsen for de syriske flygtninge i Danmark.

Vi betragter den sagsbehandling, som foregår nu, hvor syriske flygtninge ikke får forlænget deres opholdstilladelse som urimelig, umenneskelig og meningsløs. Intet tyder på, at disse flygtninge kan vende tilbage til en sikker tilværelse i Syrien. Alternativet er, at de i stedet skal anbringes i et udrejsecenter uden udsigt til at kunne uddanne sig, at kunne arbejde eller at kunne skabe sig en meningsfuld tilværelse i hverken Danmark eller Syrien.

Syriske borgere, som i dag er i gang med at skabe sig en fornuftig fremtid i Danmark – også til gavn for det danske samfund - får besked på, at de nu skal rejse hjem til Syrien. Der er også eksempler på familier, hvor nogle får lov til at blive i Danmark, mens andre i familien får besked på at rejse hjem. Er det virkelig sådan vi i Danmark behandler mennesker, der er flygtet fra et terrorregime, der gennem et årti har myrdet og tortureret sin egen befolkning? Ingen andre lande sender syriske flygtninge tilbage til Syrien. Er regeringen stolt over at være det første land til at sende syriske borgere tilbage til den diktator, som de i sin tid flygtede fra? Det er vi ikke. Vi er flove over det, som den danske regering har gang i.

Vi er klar over, at behandling af flygtningesager ikke angår det kommunale selvstyre, men vi føler også, at vi er nødt til at sige fra, for det berører også syriske borgere, som i dag bor i vores kommune. Borgere, som vi er glade for, er en del af vores lokale samfund. Borgere som vi har forventninger til, at de giver deres positive bidrag til samfundet ved at uddanne sig, og ved at de får sig et job og bliver selvforsørgende.

Derfor regering: Vi opfordrer til, at I behandler vore syriske medborgere humant, retfærdigt og fornuftigt. Forlæng den midlertidige opholdstilladelse for de syriske flygtninge i Danmark. Send dem ikke tilbage til terrorregimet i Syrien. Tving dem ikke ind i en årelang udsigtsløs tilværelse i et udrejsecenter. Giv dem fortsat mulighed for at blive et aktivt medlem af vores lokale samfund.

Bent Iversen, SF,
Carsten Leth
, Schmidt Slesvigsk Parti,
Børge Koch
, Radikale Venstre,
Claus Larsen
, Enhedslisten,
Svend Brandt
, Enhedsliste

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“