Leserbrief

„Alle fortjener en uddannelse!“

Alle fortjener en uddannelse!

Alle fortjener en uddannelse!

Henrik Rønnow
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der sozialdemokratische Spitzenkandidat zur Kommunalwahl, Henrik Rønnow, erläutert seine Vision mit Blick auf einen Jugend-Campus in Hadersleben.

Louiseskolen i Haderslev er en af landets bedste specialskoler. Skolen har til huse i relativt nye og gode bygninger, men også i udtjente pavilioner, der hverken i forhold til indeklima, indretning eller energiforbrug lever op til den standard, skolen fortjener. Louiseskolen har tilmed pladsproblemer.

Det er bl.a. derfor jeg foreslår, at vi får undersøgt, om Det Blå Gymnasiums bygninger vil kunne indrettes, så de kan skabe de mest optimale rammer for Louiseskolens aktiviteter.
Men er det tanken, at Det Blå Gymnasium skal flytte ind i Louiseskolens nuværende bygninger?

Nej, selvfølgelig ikke. Målet er, at Det Blå Gymnasium og Katedralskolen skal kunne realisere deres egne planer om en fælles uddannesescampus. Ved at flytte Louiseskolen bliver det lettere. Samtidig åbner det mulighed for at flere ungdomsuddannelser kan blive en del af en uddannelsescampus.

Lad os fra kommunal side understøtte det arbejde, der allerede er i gang med at etablere en uddannelsescampus. Lad os undersøge pladsforhold, behov for nybyggeri, mageskifte og andre muligheder.
Lad os søge at skabe de mest optimale rammer for vores specialskole.
Lad os få afklaret de økonomiske forhold, og jo selvfølgelig koster det penge, men har vi råd til at lade være?


Lad os gå i dialog med fonde om tilskud. Flere fonde bidrager gerne med midler til eksempelvis indretning og undervisning målrettet unge med særlige behov som eksempelvis autisme og ADHD.
Antallet af børn på specialskoler er stigende. Ca. hver femte ung gennemfører ikke en ungdomsuddannelse.
Det kræver handling – alle fortjener en uddannelse!

Henrik Rønnow, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet
Søvejen 9, Vedbøl
6500 Vojens

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“