Leserbrief

„Kom nu ud af busken, Rønnow!“

Kom nu ud af busken, Rønnow!

Kom nu ud af busken, Rønnow!

Signe Knappe & Fællesgruppen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Signe Knappe Foto: Ute Levisen

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Venstres Fraktionschefin Signe Knappe und die bürgerliche Fællesgruppen kritisieren die sozialdemokratische Opposition, Wünsche für kommunale Kernbereiche in zweistelliger Millionenhöhe zu formulieren – ohne zu verraten, wie das Ganze finanziert werden soll.

Arbejdet med kommunens budget for 2024 er i gang. Fagudvalgene skal over de kommende uger konkretisere deres udfordringer og ønsker, samt komme med konkrete bud på, hvordan driften i 2024 holdes indenfor de fastsatte rammer.

Lad os starte med at slå helt fast: Hvert år sætter Kommuneaftalerne en fast begrænsning på, hvor mange penge, kommunerne må bruge på drift. I Haderslev Kommune bruger vi hele den ramme, vi har lov til at bruge. I Haderslev Kommune har vi nemlig over de seneste år fået så robust en økonomi, at vi har råd til at udnytte disse rammer. Det betyder også, at uanset at vi faktisk har flere penge i kommunekassen, så må vi ikke bruge dem på mere drift. Rammerne skal vi overholde, ellers risikerer vi alvorlige sanktioner fra Staten.

Konsekvensen af, at vi allerede nu udnytter rammerne fuldt ud er, at hvis vi skal have mulighed for at tilgodese trængte driftsområder - fx skoler, pleje til ældre eller social- og handicap området - så skal pengene findes andre steder i vores organisation. Det samme gælder, hvis vi gerne vil sætte flere penge af til fx væksttiltag, reparation af havne eller til genopretning af vores vandmiljø. Vi bliver med andre ord nødt til at omprioritere indenfor den givne ramme for at skabe rum til såvel nødvendige som nye tiltag.

For at skabe dette handlerum, har vi 6 partier, der står bag dette års budget, besluttet, at hele den kommunale organisation skal bidrage. Det betyder, at langt de fleste udvalg skal finde 0,5% af deres budget og lægge i en fælles pulje(ca. 14mio kr), som vil blive fordelt til konkrete behov og tiltag under budgetforhandlingerne til september. Pengene går altså tilbage til drift i udvalgene igen og ikke i kassen. Dermed er det ikke en besparelse.

I disse uger er vi i udvalgene ved at finde konkrete løsninger. Det er disse konkrete løsninger, som Socialdemokraterne i flere udvalg allerede har stemt imod eller har bebudet, at de vil stemme imod.

Vi har på Kommunalbestyrelsesmøder over de seneste måneder og nu også i JV flere gange hørt og læst, at Socialdemokraterne gerne vil være med til at tildele trængende områder penge: Børne- og familieområdet, ældreplejen og det sociale område. Vi vurderer, at der indtil nu er fremsat Socialdemokratiske ønsker for mindst 35mio kr alene på ældre- og børneområdet.

Til gengæld foreligger der intet nyt om, hvordan Socialdemokraterne konkret vil finde alle pengene. Dog har vi forstået, at Socialdemokraterne vil finde finansiering i “store klumper” og ikke er til “grønthøster”. Derudover har Henrik Rønnow under Kommunalbestyrelsesmødet i marts fortalt, at de ikke ville komme med konkrete forslag til finansiering udenfor et lukket rum.

Med de efterhånden mange helt åbne udmeldinger, der er kommet fra Socialdemokraterne om, hvor de konkret ønsker at bruge pengene, så skylder de først og fremmest borgene, men også deres politiske kollegaer i udvalgene, lige så åbne svar på, hvordan de - helt konkret - vil finde pengene til at opfylde alle ønskerne.

Ufinansierede ønsker er svære at tage seriøst. Det er jo let at sige, at skolerne skal beholde de penge, der kan findes ved omprioritering - men hvilke udvalg konkret, skal så lægge flere penge i puljen til omprioritering eller hvilke andre behov skal så ikke indfries?

Kort sagt: hvis Socialdemokraterne og Henrik Rønnow vil være troværdige i budgetforhandlingerne, så må de meget snart komme ud af busken og fortælle, om de vil bidrage til at finde fælles løsninger eller om de - igen i år - vil spille solo og brage løs på tomme tønder."


Signe Knappe

Gruppeformand (V) og Fællesgruppen
Formand for Børn-og Ungeudvalget
Næstformand for Økonomiudvalget

Mehr lesen

Leserbrief

Henrik Rønnow
„En vigtig kamp for overlevelse“

Leserbrief

Jørgen Holstener Larsen
„Behøver vi i grunden at kende kommunens embedsmænd?“

Leserbrief

Meinung
Grete & Holger Eskildsen
„Fantastiske dage ved Erlev Skole“

Leserbrief

Karina Lorentzen Dehnhardt
„SF vil bevare retskontoret i Haderslev“