Leserbrief

„Venstre står vagt om kommunes økonomi“

Venstre står vagt om kommunes økonomi

Venstre står vagt om kommunes økonomi

Thomas Andresen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:
Thomas Andresen Foto: Kommune Apenrade

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der Fraktionsvorsitzende von Venstre im Apenrader Stadtrat, Thomas Andresen, ist verwundert, dass auf der Ökonomieausschusssitzung in dieser Woche ein Vorschlag seiner Partei mehrheitlich abgelehnt wurde. Die Fraktion um den früheren Bürgermeister wollte einen Sparkatalog mit kommunalen Kann-Aufgaben anlegen, um anschließend mehr Spielraum im Wohlfahrtsbereich zu haben.

På tirsdagens økonomiudvalgsmøde blev næste års budget drøftet. Alt tyder på at ældre- og børneområdet bliver udfordret, og i stedet for at spare på kernevelfærden, foreslog Venstre at lave et katalog med opgaver som kommunen kan, men ikke skal udføre.

I Venstre havde vi det ønske, i lighed med andre år, at byrådet skulle have muligheden for, at gennemgå budgettet, og finde et „råderum“ til imødegå stigende udgifter for nogle af de vigtigste velfærdsområder. Det er den tilgang, der har sikret vækst og udvikling i kommunen igennem næsten 10 år.

Derfor var det også overraskende, at et flertal bestående af Slesvigsk Parti, Socialdemokrater, SF og de Konservative stemte imod Venstres forslag, om at tilvejebringe nogle handlemuligheder, der enten kunne omprioritere penge til velfærdsområderne eller kunne imødegå svigtende indtægter. Vores forslag var ellers meget enkelt.

Vi vil gerne se på om der er nogle af de kommunale udgifter, der kan omprioriteres til kernevelfærd. I den kommende budgetproces skal de politiske udvalg ikke gøre sig de mindste overvejelser over den kommunale økonomi, helt i modsætning til resten af samfundet, hvor hver enkelt husstand må se budgetterne igennem for at få økonomien til at hænge sammen.​ Vi mener, det er rettidig omhu at få iværksat en proces, der giver byrådet handlemuligheder, i stedet for blot at håbe på det bedste.

Thomas Andresen
Byrådsmedlem for Venstre
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af udvalg for Plan, Teknik og Landdistrikter
Medlem af Havnebestyrelsen

Mehr lesen

Leserbrief

P. C. Jørgensen
„Realdania – husk at holde fokus på det grønne“

Leserbrief

Severin Sivesgaard
„Husk nu at tilgodese lokalsamfundene“

Leserbrief

Meinung
Erwin Andresen og Kurt Asmussen
„Vi styrker en langsigtet strategi og samarbejde i Aabenraa kommune “

Leserbrief

Meinung
Karsten Meyer Olesen
„Status for „Stafet for livet Aabenraa 2023““