Leserbrief

„Nu nedrives den bevaringsværdige ejendom Fjordvejen 49A, Kollund“

Nu nedrives den bevaringsværdige ejendom Fjordvejen 49A, Kollund

Nu nedrives den bevaringsværdige ejendom i Kollund

Svend Nielsen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Der Vorsitzende des Stadthistorischen Vereins Apenrade, Svend Nielsen, reagiert bestürzt auf die Entscheidung des Apenrader Kommunalrates, dass ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude am Kollunder Fjordvej trotz anderslautender Empfehlungen von drei maßgeblichen „Instanzen“ abgerissen werden darf.

Tilladelse til nedrivning givet på trods af indstilling fra kommunens egne fagfolk og 3 væsentlige indsigelser.

Da køber lagde 3,1 mio. kr. på bordet, var der ikke lagt skjul på, Fjordvejen 49a var en bevaringsværdig ejendom, hvis ydre skulle bevares og som ikke måtte nedrives uden tilladelse fra kommunen. Ej heller ejendommens manglende isolering, opvarmningsforhold, energimærkning, radonrisiko, indvendig højde og problemer med indtrængende regnvand kunne komme som en overraskelse. I Aabenraa Byhistoriske Forening er vi meget skuffede over vækstudvalgets beslutning om at give en nedrivningstilladelse til denne ejendom, der sagtens kunne renoveres og blive en fin bolig.

Vi mener ikke vækstudvalget i denne sag har levet op til planlovens krav at passe på kommunens bevaringsværdige ejendomme. Planloven siger overordnet at Danmarks kulturarv er vigtig at værne om. Byerne og landskabet fortæller historien om landets udvikling gennem tiderne, binder nationen sammen, giver stederne identitet og borgere et tilhørsforhold, samt tiltrækker turister fra hele verden. Ud over landets lovgivning står beslutningen også i kontrast til retningslinjerne i Aabenraa Kommunes egen kommuneplan, hvor både ejendommen og kulturmiljøet omkring den, er udpeget som noget der skal værnes om.

Vi forstår ikke at udvalget i denne sag har gjort brug at sin ret til at give lov til nedrivning. Politikerne har set bort fra indstillingen fra kommunens egne fagfolk og af væsentlige indsigelser fra

  • Kulturmiljørådet for Sønderjylland
  • Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur og
  • Aabenraa Byhistoriske Forening.

Det er ødelæggende hvis en køber kan få en nedrivningstilladelse med baggrund af forhold som er kendte inden køb. Om ejendommen kan moderniseres, så den lever op til købernes ønsker, bør undersøges inden indgåelse af en bindende købsaftale. I tilfældet Fjordvejen 49 a kunne alle forhold på nær en optimal energimærkning være udbedret ved en renovering.

Aabenraa Byhistoriske Forening vil ikke stå i vejen for udvikling, hvorfor vi i de fleste sager, vi får i høring ikke går imod et ønske om nedrivning.

Vi håber vækstudvalget i fremtidige sager om nedrivning vil have for øje, at en køber af en velbeliggende bevaringsværdig ejendom i en spredt bebyggelse ikke kan påregne, at der ved godt arbejde fra dygtige rådgivere kan opnås en nedrivningstilladelse.

Er kommunens politikere ikke opmærksom herpå, kan vi for eftertiden miste mange ejendomme af høj bevaringsværdi i landområder. Dette vil være helt imod intentionen i planloven om bevaringsværdige ejendomme.

I fremtidige sager hvor vækstudvalget er i tvivl om en bevaringsværdig ejendom kan renoveres til en moderne bolig, kan vi tilbyde, at et af de tre arkitektfirmaer Aabenraa Byhistoriske Forening samarbejder med, kan udarbejde en rapport som beskriver mulighederne og udgifterne ved renovering til en moderne bolig.

For Aabenraa Byhistoriske Forening
Svend Nielsen
formand
Nørreskovvænget 17
6200 Aabenraa

Mehr lesen

Gesundheitswesen

Theis Kylling Hommeltoft
„Pas nu på dem, som passer på os“

Ausländerpolitik

Jan Køpke Christensen
„Nej til islamiske landsforrædere“

Leserbrief

Theis Kylling Hommeltoft
„Lad os nu få videoovervågning “

Leserbrief

Birte Schultz
„Tag ansvar – vis lederskab!“