Leserbrief

„Aldrig har så få byrådsmedlemmer stået bag et budgetforlig som i år“

Aldrig har så få byrådsmedlemmer stået bag et budgetforlig som i år

Aldrig har så få byrådsmedlemmer stået bag et budgetforlig

Philip Tietje
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Philip Tietje ist Mitglied der Venstre-Partei und Teil des Stadtrates ist Apenrade. In seinem Beitrag äußert er sich kritisch zu dem Umgang mit der Festlegung des Budgetplans. Nie hätten so wenige Stadtratsmitglieder und somit auch Wählerinnen und Wähler hinter den Beschlüssen gestanden, wie in diesem Jahr.

Som tidligere nævnt her i avisen, står den borgerlige opposition uden for budgetforliget, som den rød-grønne flertalsgruppe har indgået. Årsagerne hertil skal først og fremmest findes i den førte politik.

I den borgerlige opposition havde vi et udtalt ønske om både mere borgernær velfærd, f.eks. til vores folkeskoler og diabetikere, og samtidig fokus på igangsætning af anlægsprojekter, som man kunne påbegynde realiseringen af allerede i 2024, herunder et nyt medborgerhus i Kliplev. I modsætning til flertalsgruppens budgetforslag er der afsat et tocifret millionbeløb til anlægsprojekter, som man allerede på forhånd ved, ikke kan realiseres i 2024 herunder et museumsprojekt.

Medborgerhuset er et meget velbeskrevet projekt, hvor der er mulighed for statslig medfinansiering via områdefornyelsesmidler. Midler, som bortfalder, hvis der ikke afsættes midler senest i 2025 til realisering af det meget positive og nødvendige løft for Kliplev. Med en mere realistisk budgetlægning har vi i vores budgetforslag også kunnet imødekomme projekter som et nyt medborgerhus i Tinglev og til en badeanstalt/vinterbadefaciliteter i Aabenraa i de kommende års budgetlægning.

Udover de helt åbenlyse politiske forskelle har processen også været under al kritik. Processen har været præget af hast og manglende forhandlingsvilje. Det har fra de borgerlige partiers synspunkt virket som om, at det brogede og skrøbelige politiske flertal, der bakker op om den konservative borgmester, var færdig med at dele gaver ud til hinanden, så der kun var krummer tilbage til oppositionen. Det er sådan set fair nok i et demokrati, men den førte blokpolitik står i skarp kontrast til, hvad partierne bag borgmester Riber Jakobsen lovede i valgkampen. En ny politisk kultur var mantraet i valgkampen og på valgaftenen, hvor flere byrådsmedlemmer skulle deltage mere aktivt i de politiske beslutninger. Man kan tørt konstatere, at aldrig har så få byrådsmedlemmer og dermed vælgere stået bag et budgetforlig som i år. Så meget for den nye politiske kultur.

På vegne Venstres byrådsgruppe

Medlem af Økonomiudvalget

Byrådsmedlem Philip Tietje

Mehr lesen