Leserbrief

„Velkommen til Tønders politiske Dilettantklasse“

Velkommen til Tønders politiske Dilettantklasse

Velkommen til Tønders politiske Dilettantklasse

Baltser Andersen/Jan Sørensen
Lügumkloster/Osterhoist
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Mit der Entscheidung, das historische Hafenprojekt in Skibbroen fallen zu lassen, haben 16 Mitglieder des Gemeinderats von Tondern sowohl dilettantisch als auch unglaubwürdig gehandelt, schreiben Baltser Andersen und Jan Sørensen von der Einheitsliste Tondern.

Med beslutningen om at droppe det historiske havneprojekt på Skibbroen har 16 medlemmer af Tønder kommunalbestyrelse ageret både amatøragtigt og utroværdigt. Moderaternes gruppeformand MF Henrik Frandsen, der helt besynderligt er medlem af hele to partier, hvilket ingen andre politikere i Danmark er, var som medlem af Tønderlistens byrådsgruppe med til at nedstemme et projekt, han selv i sin tid som borgmester initierede.

Thomas Ørting Jørgensen fra Borgerlisten formår at beskrive et værdifuldt kulturhistorisk projekt som en klaustrofobisk oplevelse eller et pissoir i døgnets mørke timer. Sikke et lavpunkt i den lokalpolitiske debat!

Normalt afgøres politiske beslutninger på et oplyst grundlag, men Thomas Ørtings populistiske bemærkning om pissoir i de mørke timer afslører for alle, at han ikke aner, hvad han taler om. Der er i en så alvorlig sag ikke brug for platte, dumsmarte bemærkninger. For projektet skulle nemlig have en lukket rulledør om aftenen. Ifølge Tommy Nissen fra Midtbyudvalget var alle i dette udvalg enige om den løsning, Tønderlisten nu har været bannerfører for at lukke ned.

Anita Uggerholt Eriksen fra Tønderlisten lader sig afsløre som helt utroværdig. Hun påstod i torsdags, at der ikke blev drøftet økonomi på Midtbyudvalgets møder, hvilket blev tilbagevist af to andre KB-medlemmer, som også har siddet i Midtbyudvalget. Dertil kommer den tidligere formand for håndværkerforeningen Tommy Nissens beskrivelse i medierne lørdag. Det er også helt utroværdigt, at Barbara Krarup Hansen lurepasser ved at undlade at stemme i modsætning til partifællen Harald Christensen, der støttede projektet. Socialdemokratiets gruppeflertal svigtede både håndværkere og Tønders kulturhistorie.

For Enhedslisten Tønder

Baltser Andersen og Jan Sørensen

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Henning Ravnborg Kristensen
„Tønder Station“

Leserbrief

Meinung
Allan Svendsen
„Invitation til Klima- og Energiminister Lars Aagaard og Henrik Frandsen“

Leserbrief

Meinung
Karina Lorentzen Dehnhardt
„SF vil bevare retskontoret i Tønder“

Leserbrief

Meinung
Bernd Carstensen
„Højer Sluse“

Leserbrief

Thomas Andresen
„Prestigeprojekt eller klimasikring“

Leitartikel

Gerrit Hencke
Gerrit Hencke Journalist
„Wenn der Brief zum Luxusartikel wird“