Leserbrief

„Planklagenævnets dom over Aabenraa kommune“

Planklagenævnets dom over Aabenraa kommune

Planklagenævnets dom over Aabenraa kommune

Jette B. Hansen, John E. Pedersen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Jette B. Hansen und John E. Pedersen haben eine Beschwerde eingereicht und Recht bekommen.

Vi vil gerne dele nedenstående med Jer læsere.
Vi vil gerne dele nedenstående med især de medborgere i Aabenraa kommune, der har oplevet sig afvist og oplevet at “løbe panden mod muren”, når de har henvendt sig til specifik afdeling af Aabenraa kommune.

Vi vil opmuntre Jer til at forholde Jer kritisk overfor afvisninger som eks.vis “du er ikke part i sagen”, og vi vil opmuntre Jer til at være vedholdende, når der ikke kommer svar på henvendelser, eller når I synes, at svarene er ukorrekte eller uforståelige.
Når noget fornemmes forkert, er det sikkert fordi, at noget er forkert.
I skal vide, I ikke er alene om Jeres fornemmelse.

Vi har d.12.Juli 2022 vundet vores klage ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus over Aabenraa kommune.
“AFGØRELSE i klagesag om Aabenraa Kommunes afgørelse om, at havemur ikke er reguleret af byplanvedtægt på Jørgensgård, Aabenraa”

- Planklagenævnet har fældet dom over, at Aabenraa kommune gennem snart 3 års sagsbehandling, ikke har haft det fornødne grundlag til at træffe afgørelse, jf. officialprincippet, og selvom Aabenraa kommune, ved vores indledende henvendelse til rette afdeling i Aabenraa kommune i 2019 som det allerførste meddelte os, at vi “ikke er part i sagen”, så har

- Planklagenævnet yderligere fældet denne dom: vi er klageberettigede.

“Planklagenævnet ophæver afgørelsen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.”

Sagen er for vores vedkommende ikke slut endnu, men lige nu har vi vundet ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus.

Vi råder alle til at sikre, at alle henvendelser til og kontakt med specifik afdeling i Aabenraa kommune foreligger skriftligt og dokumenterbart.

Vores klagesag er omfattende og kompleks. Vores vedholdenhed svækkes ikke, før Aabenraa kommunes sagsbehandling af det byggeri, vi klager over, er afdækket ud i de fjerneste hjørner. Afgørelsen fra Planklagenævnet vil komme til at figurere i opgørelsen over de sager, Aabenraa kommune har tabt ved Planklagenævnet.

Jette B. Hansen & John E. Pedersen

Stentoftvej 3

6200 Aabenraa

Mehr lesen

Leserbrief

Poul Harald Holm, Mirjam Fibiger Olesen, Ester Esmarch, Henrik Lydeking
„Kristendemokraterne: Tør i lytte til os lokale omkring grænsekontrollen?“

Leserbrief

Ejler Schütt
„Toiletfaciliteter på Fladsten rasteplads“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Trafikudvalg: Tilgodese Aabenraa!“

Leserbrief

Hans-Christian Gjerlevsen
„Danselivet skal ikke blokeres!“

Voices

Jan Diedrichsen
Jan Diedrichsen
„Manga Bell und ein deutscher Mord“

Leserbrief

Nils Sjøberg
Nils Sjøberg
„Vis lærerne tillid“