Leserbrief

„Måske behov for lys på magten i Tønderlisten?“

Måske behov for lys på magten i Tønderlisten?

Måske behov for lys på magten i Tønderlisten?

Baltser Andersen
Lügumkloster/Løgumkloster
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Ein Leserbrief von Baltser Andersen, Einheitsliste, in dem er sich zur Partei Tønderlisten äußert.

Når ordføreren for Tønderlisten Anita Uggerholt Eriksen i Midtbyudvalget har talt rosende om Skibbroprojektet gennem flere år, og når hun nu fejlagtigt påstår, at borgmester Jørgen Popp Petersen på kommunalbestyrelsesmødet hævdede, at der havde været et enigt økonomiudvalg bag indstillingen om merbevillingen på 4,1 million kr., kan alle ved at se videooptagelsen fra mødet konstatere, at borgmesteren sagde, at der forelå en indstilling fra økonomiudvalget, og det var der jo, idet borgmesteren (Slesvigsk Parti), Venstre, Konservative, SF og Nye Borgerlige udgjorde det bestemmende flertal med fem ud af otte, og Torben Struck fra Socialdemokratiet var ikke med på mødet, så det var fem imod to.

Og dermed er det korrekt, at økonomiudvalget havde en indstilling, uanset om der var stemt eller ej i udvalget. På videooptagelsen af kommunalbestyrelsesmødet var det interessant at følge dobbeltpartipolitikeren Henrik Frandsens mimik under Anita Uggerholt Eriksens tale. Spørgsmålet er, om der forekommer skjulte dagsordener med afsæt i Tønderlistens indre magtstruktur.

For Uggerholt fulgte ikke den enstemmige indstilling fra hendes eget Midtbyudvalg. Fra Enhedslistens side er vi efterhånden ret betænkelige ved denne selvmodsigende optræden fra Tønderlistens side, og da vi blandt andet er sat i verden for at kaste lys over magten, skal vi opfordre alle til kritisk at vurdere, om den liste, der bærer marskbyens hæderkronede navn efter dette på mindste måde kan være til gavn for Tønder eller Tønders kulturhistoriske arv?

Baltser Andersen, kontaktperson for Enhedslisten Tønder, Aabenraavej 31, 6240 Løgumkloster

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Erik Haarløv
„Testmøller i marsken“

Leserbrief

Meinung
Henning Ravnborg Kristensen
„Tønder Station“

Leserbrief

Meinung
Allan Svendsen
„Invitation til Klima- og Energiminister Lars Aagaard og Henrik Frandsen“

Leserbrief

Meinung
Karina Lorentzen Dehnhardt
„SF vil bevare retskontoret i Tønder“

Leitartikel

Siegfried Matlok
Siegfried Matlok Senior-Korrespondent
„Per Huckepack – ja zu Jes“

Leserbrief

Thomas Andresen
„Prestigeprojekt eller klimasikring“