Leserbrief

„Vi skal have mere skov og Natur i Tønder“

Vi skal have mere skov og Natur i Tønder

Vi skal have mere skov og Natur i Tønder

Torben Ravn
Lügumkloster/Løgumkloster
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Für die Aufforstung von mehr Wald und mehr Natur setzt sich Förster Torben Ravn aus Osterterp ein. Er hofft, dass der neugewählte Stadtrat der Kommune Tondern diesen Vorschlag beherzigen wird.

Regering ønsker flere skove og naturområder i Danmark. Skove som kan binde CO2, skove som kan beskytte grundvandet, skove som kan forbedre biodiversiteten, skove som kan understøtte friluftslivet og skove som kan producere træ i fremtiden. Efterspørgslen på træ til byggeri, møbler og energi vil være stærkt stigende ikke kun i Danmark men i hele verden.

Vi har 15 % skov i Danmark og i Tønder kommune kun det halve ! Derfor skal der gang i plantningen, hvis folketingets målsætning om 25 % skov skal nås. En fordobling af det nuværende areal med skov og natur i Tønder kunne her være et mål.

De arealer som vi først og fremmest skal tilplante er de lavbundsarealer som af klimamæssige årsager skal udgå af landbrugsdrift. Landmændene er her selv interesseret i opgaven, idet der ofte er tale om dårlige landbrugsjorde og Staten tilbyder erstatninger.

Jeg håber det nye byråd i Tønder vil have fokus på denne opgave. Det ville være dejligt hvis ethvert bysamfund stort eller lille, fik mulighed for adgang til en skov eller et andet naturområde, f.eks en mose, en hede, en sø eller en ådal. Adgang til lokal natur betyder bare så meget, det viser alle undersøgelser.

Derfor skal vi have valgt et grønt byråd til november og til forår skal vi i gang med at plante skov. Landbrugsarealet bør reduceres gerne med omkring 10 % i de kommende år.

Skovfoged Torben Ravn
Mårbækvej 2, ØsterTerp
6240 Løgumkloster

Mehr lesen

Leserbrief

Jonas Rødgaard Jægerlund
„Stop forureningen af vores drikkevand“

Leserbrief

Mogens Nielsen
„Cykelturismen skal styrkes“

Leserbrief

Jens Møller
„Kan turismen øges i Tønder kommune?“

Leserbrief

Jens Møller
„Jens Møller cykler for sikre cykelstier“

Leserbrief

Martin Christiansen
„Eigentlich schade mit so einem Nachruf !“

Leserbrief

Nils Sjøberg
Nils Sjøberg
„Sammen om Lillebælt“