Leserbrief

„Udviklingsplaner for lokalområderne savnes“

Udviklingsplaner for lokalområderne savnes

Udviklingsplaner for lokalområderne savnes

Leif Hansen, Lügumkloster
Lügumkloster/Løgumkloster
Zuletzt aktualisiert um:

Bevor überhaupt Windparks oder große Flächen mit Solarenergie ausgewiesen werden, müssten Entwicklungspläne für die ausgewählten Standorte und die betroffenen Dörfern ausgearbeitet werden, meint der Kommunalpolitiker der Schleswigschen Partei.

Energidebatten i Tønder kommune har taget en lidt uheldig drejning, idet den nu er kommet til at dreje sig om det skal være vindmøller eller solceller.

Jeg tror ikke, at alle de vindmølleprojekter, som lige om lidt ligger på politikernes bord, bliver til noget. De kan formentlig ikke alle opfylde de guidelines, som blev udstukket af politikerne i efteråret. Så derfor skal vi i Tønder kommune også finde på alternative energikilder for at bidrage til den grønne omstilling. Da kan solcelleanlæg være en af dem, men andre energikilder kan være alternativer i tyndtbefolkede områder.

Kunne man forestille sig, at et lokalområde gik sammen om et solcelleprojekt lige som det nu foreslås at gå sammen om vindmølleprojekter?

Og så savner jeg en væsentlig ting i de vindmølleprojekter, som nu er bragt på banen, og det er udviklingsplaner for de lokalområder, hvor man påtænker at opstille vindmølleparker, hvilket der faktisk har været tid nok til i time-out perioden.

Toftlund by har nu fået en udviklingsplan, og Tønder Marsk Initiativet er jo også en slags udviklingsplan for Højer og Tøndermarsken.

Tag nu Ballum som eksempel. Her har man fået millioner i tilskud fra Mærsk til renovering og bevarelse af huse i den nordlige ende af sognet, og i den anden ende af sognet vil man nu opstille 15 store vindmøller tæt på Nationalpark Vadehavet. Jeg mener, at man mangler en udviklingsplan for området – hvad vil lokalbefolkningen i Ballum. Det kan godt være, at lokalbefolkningen i Ballum finder ud af i en udviklingsplan, at man godt kan leve med en vindmøllepark. Det kan også være, at man lige pludselig kan finde 10 ha jord til en solcellepark. I udviklingsplanen skal selvfølgelig også indgå, hvad man vil bruge de penge til, som vindmøllerne(solcelleparken) giver til lokalsamfundet. Der er sikkert mange ønsker fra forskellig side, men det ville være gavnligt at få det nedfældet i en udviklingsplan, så alle ved, hvor man vil hen.

Leif Hansen
Kandidat der Schleswigschen Partei in der Kommune Tondern
Lügumkloster

Mehr lesen

Leserbrief

Bjarne Lund Henneberg
„Det gode skib Tønder“

Leserbrief

Henrik Frandsen, Barbara Krarup Hansen, Anders Kronborg und Jesper Petersen
„Politiet tættere på borgerne - i hele kommunen“

Leserbrief

Bernd Carstensen, Højer
„Guinnes Rekordbog“

Leserbrief

Mogens Nielsen
„Vindmøller: Spørg borgerne“

Leserbrief

Thore Naujeck
„Nimmt DBU eigene Werte ernst?“

Leserbrief

Renate Sternkopf
„Artikelserie „Mobilität in Nordschleswig"“