Leserbrief

„Uddannelser - I Tønder lader vi os ikke slå ud af kurs“

Uddannelser - I Tønder lader vi os ikke slå ud af kurs

Uddannelser - I Tønder lader vi os ikke slå ud af kurs

Jesper Steenholdt
Tondern/Tønder
Zuletzt aktualisiert um:

Venstre Stadtratsmitglied Jesper Steenholdt widmet sich der Strategie, um kürzere, akademische Studienangebote nach Tondern zu holen. Obgleich die Westküstenkommune bei den Auslagerungsplänen der Regierung diesmal nicht berücksichtigt wird, würden die Hände nicht in den Schoß gelegt.

Ingen nye uddannelser til Tønder var at læse i avisernes overskrifterne dagen derpå, men i Tønder lader vi os ikke slå ud af kurs.

Udarbejdelse af en strategi med henblik på at tiltrække mellemlange videregående uddannelser til Tønder, blev sat på dagsordenen slut december, og der var på dette tidspunkt ikke kalkuleret med nogen støtte fra Regeringens side.

Forvaltningens medarbejdere og den nedsatte styregruppe bestående af lokale politikkere og interessenter har siden arbejdet intenst med forarbejdet til denne strategi.

Nu fem måneder henne i projektets forløb har der blandt andet været afholdt møder og interviews med lokale unge studerende, industrien og fagprofession, heraf er der kommet flere brugbare temaer på „bordet" med hensyn til studiemiljø, uddannelser, bosætning, samt fastholdelse og tiltrækning af de unge.

Selvfølgelig havde det været fantastisk, om der havde været noget i „godteposen" fra Regeringen, men sådan skulle det ikke være i denne omgang.

Det intense forarbejde har dog allerede nu skabt opmærksomhed omkring arbejdet med strategien, så landspolitikernes blik er blevet rettet mod Tønder.

I styregruppen godt hjulpet af Forvaltningen sidder vi ikke tilbage med hænderne i skødet og afventer. Der knokles på og der arbejdes videre med de muligheder vi kan, fremfor at sidde og græde i kor!

Jesper Steenholdt,
medlem af Kommunalbestyrelsen for Venstre
Vennemosevej 29,
Abild
Mehr lesen

Leserbrief

Barbara Krarup Hansen, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet ved kommunalvalget 2021
„Uddannelse i rotation i ældreplejen i Tønder Kommune“

Leserbrief

Sonja Miltersen, konservative Stadtratskandidatin
„Tilgængelighed“

Leserbrief

Bernd Carstensen, Hoyer
„Har Tønder Kommune opgivet?“

Leserbrief

Bernd Carstensen
„Tale ting op - praler - skønmaleri“

Nachruf

Brigitta Lassen
Brigitta Lassen Lokalredaktion Tondern
„Wir trauern um unseren Freund Markus“

Leserbrief

Ejler Schütt
„ Toilet på Fladsten rasteplads“