Leserbrief

„Tyskundervisning skal styrkes“

Tyskundervisning skal styrkes

Tyskundervisning skal styrkes

Nils Sjøberg
Kolding
Zuletzt aktualisiert um:

Der Parlamentarierer Nils Sjøberg befasst sich in seinem Leserbrief mit der Fragestunde im Folketing zum Thema Deutschunterricht und hat, was diesen Unterricht angeht, eine klare Forderung.

Det er utrolig positivt, at Venstre nu tager fat om tyskfagets krise og kalder Børne- og undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren i åbent samråd om styrkelse af sprogundervisningen i gymnasiet og på de videregående uddannelser. Det er også positivt, at Venstre sætter fokus på, at stadig færre ønsker tysk i gymnasiet. Men det er meget kortsigtet af Venstres Ulla Tørnæs og Ellen Trane Nørby at se på tyskfagets krise alene ud fra tyskfagets situation i gymnasiet og de videregående uddannelser.

For skal tyskfaget for alvor styrkes – og det håber jeg det bliver – så skal det efter min mening ske allerede i grundskolen. Tyskundervisningen skal ind i undervisningen allerede fra de små klasser. Derfor rejste jeg spørgsmålet om tyskfagets fremtid, da jeg sad som barselsvikar i Folketinget for et år siden. Den gang som nu undrede jeg mig over så alene jeg står med et ønske om at styrke tyskundervisningen i grundskolen.

Jeg påpegede det dybt problematisk i de få timers tyskundervisningen i den danske grundskole, når Tyskland og Danmark har fælles historiske og kulturelle bånd. Samtidig påpegede jeg, at Tyskland er en meget vigtigste samhandelspartner. At vi har fælles interesser i EU, og at vi har et fællesgrænseland, som med al rimelighed begrunder, at vi generelt bør være bedre til tysk.

Som uddannet folkeskolelærer, cand.pæd. i pædagogik og tidligere underviser i pædagogik ved blandt andet læreruddannelsen i Haderslev påpegede jeg også, at det tyske mindretal har udarbejdet et endda særdeles godt undervisningsmateriale i Grenzgenial. Det inddrager blandt andet avisartikler, som gør tysk til et levende sprog.

Svaret fra Pernille Rosenkrantz-Theil var totalt afvisende overfor en styrkelse af tysk i grundskolen. Helt ordret sagde ministeren den 25. juni 2020: ”folkeskole har en høj kvalitet i alle fag”. ”Der er i de senere år gennemført en række initiativer for at styrke undervisningen i tysk.” ”Derfor ser regeringen ikke behov for yderligere tiltag på nuværende tidspunkt”.

Pernille Rosenkrantz-Theil var desværre ikke alene om sin afvisning af en styrkelse af tyskfaget i grundskolen. Det er derfor et glædeligt skridt i den rigtige retning, når Venstre nu rejser sagen om tyskundervisning i gymnasiet og på de videregående uddannelser.

Derimod er det for mig at se ærgerligt, at man ikke tager fat om nældens rod og giver tyskundervisningen i grundskolen betydeligt flere timer. Der er virkelig muligheder, hvis man inddrager nyt undervisningsmateriale som Grenzgenial. Der er efter min mening også behov for bedre muligheder for efteruddannelse og erfaringsdeling mellem tysklærerne.

Kort sagt har vi i Danmark brug for en styrkelse af en betydelig styrkelse af tyskundervisning. Jeg håber derfor, at det åbne samråd vil resultere i en reelle forbedring af tyskundervisningen både i grundskolen og i gymnasiet. Det vil efter min mening stille danske unge og Danmark så meget stærkere, hvis tysk fik en højere status i undervisningen.

Nils Sjøberg radikal regions- og folketingskandidat i Sønderjylland

Mehr lesen

Leserbrief

Hanne Birgitte Dalgaard
„Jeg tror på gulerod fremfor pisk“

Leserbrief

Jørgen Popp Petersen, SP-Stadtratsvertreter
„Med 120 km/h mellem Niebüll og Esbjerg“

Leserbrief

Vibeke Syppli Enrum
„Nu er den gal igen - med misbrug af offentlige midler“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Forlig sjuskeri“

Leserbrief

Gunnar Pedersen, Aabenraa
„Spændende udvikling på Kilen“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Protesebrugere skal behandles anstændigt“