Leserbrief

„Tale ting op - praler - skønmaleri“

Tale ting op – praleri - skønmaleri

Tale ting op – praleri - skønmaleri

Bernd Carstensen
Hoyer/Højer
Zuletzt aktualisiert um:

Bernd Carstensen aus Hoyer warnt vor der Unart der Schönmalerei, mit der unter anderem bei der Initiative Tonderner Marsch Sachen über ihren Wert angepriesen würden. Damit erweise man dem Gebiet einen Bärendienst.

Uskikken med at „tale tingene op” breder sig. Tøndermarskinitiativet har tilsyneladende ansat en person udelukkende til at tale projektet op, (skønmale det). En avisredaktør bekendtgør at ville tale Tønder og egnen op, og nu fortæller en aspirant til kommunalbestyrelsen også, at ville tale kommunen op.

Denne „talen op” giver sig udslag i groteske „billeder”. Skønmalerne omtaler f. eks. regnvandsbassinet i Højer som en (idyllisk) regnvandssø, eller f.eks. ham fra Nørrebro i København, som skal omdanne Højer, han associerer bassinet med fennerne i marsken.

Et gammeldags lokum uden vand m.m. får skønmaleren til at være et „formuldningstoilet”. Se bare, hvordan stien på kryds og tværs gennem den fredede Tøndermarsk, stien som ødelægger mangt en vadefugls ynglested bliver skønmalet.

Det er uforståeligt, at disse mennesker ikke fatter, at de gør området en bjørnetjeneste.

Utallige mennesker er blevet skuffede over de opreklamerede forhold, som så viser sig at være noget helt andet. Det animerer i hvert fald ikke til øget bosætning i kommunen.

Nej informanterne skal ikke tale noget som helst op eller ned. Der må tilstræbes en objektiv fortælling af området. Konklusionen må borgerne selv træffe. Så vil mangt en skuffelse kunne undgås.

Bernd Carstensen
Klintvej 19
6280 Højer

Mehr lesen

Leserbrief

Barbara Krarup Hansen, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet ved kommunalvalget 2021
„Uddannelse i rotation i ældreplejen i Tønder Kommune“

Leserbrief

Sonja Miltersen, konservative Stadtratskandidatin
„Tilgængelighed“

Leserbrief

Bernd Carstensen, Hoyer
„Har Tønder Kommune opgivet?“

Leserbrief

Jesper Steenholdt
„Uddannelser - I Tønder lader vi os ikke slå ud af kurs“

Nachruf

Brigitta Lassen
Brigitta Lassen Lokalredaktion Tondern
„Wir trauern um unseren Freund Markus“

Leserbrief

Ejler Schütt
„ Toilet på Fladsten rasteplads“