Standpunkt

„Sundhedsreformen og nedlæggelsen af region Syddanmark“

„Sundhedsreformen og nedlæggelsen af region Syddanmark“

„Sundhedsreformen og nedlæggelsen af region Syddanmark“

Flensburg/Apenrade
Zuletzt aktualisiert um:

Die Minderheiten im Grenzland sind aufgrund der Gesundheitsreform um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit besorgt.

Mindretallene i grænselandet er bekymret for det fremtidige grænseoverskridende samarbejde

Hvis region Syddanmark nedlægges kan vi godt være bekymret for det fremtidige grænseoverskridende samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Region Syddanmark er nemlig et meget aktivt medlem af den dansk-tyske region Sønderjylland-Schleswig. De sidder med i bestyrelsen og i flere af regionens udvalg, hvor deres repræsentanter spiller en fremtrædende rolle i dette vigtige arbejde. Regionen giver et stort tilskud til region Sønderjylland-Schleswig, som så fremover skal kompenseres af de fire kommuner, der også deltager i samarbejdet. Region Sønderjylland-Schleswigs arbejde er meget vigtigt for udviklingen af vores fælles grænseland, bl.a. fordi regionskontoret er med til at servicere 14.500 pendlere, der dagligt krydser grænsen, og også sørger for, at vores fælles dansk-tyske kulturregion med mange vigtige folkelige projekter fungerer. Vi mener, at region Sønderjylland-Schleswigs økonomiske fundament ikke må komme i fare.

Region Syddanmark har med landet Slesvig-Holsten en gensidig samarbejdsaftale med konkrete aktivitet og initiativer for det dansk-tyske samarbejde. Derudover er region Syddanmark med i det vigtige INTERREG-samarbejde mellem Danmark og Tyskland, hvor de sammen med region Sjælland og de mange tyske partnere er med til at beslutte og finansiere, hvilke dansk-tyske projekter man i begge lande vil give tilskud til. Fra 2014 til 2020 har det dansk-tyske INTERREG-samarbejde over 90 millioner euro til rådighed, hvor især det nære grænseland igennem ”Kurs og Kultur” og ”kultKIT” med mindretallene har profiteret af over 300 små projekter, der har sørget for det folkelige samarbejde hen over grænsen. Region Syddanmark har været med i INTERREG-udvalget og har dermed været et af de demokratisk legitimerede medlemmer fra dansk side. Med Preben Jensen har region Syddanmark en meget aktiv og kompetent kommitteret for det dansk-tyske samarbejde, der både i region Sønderjylland-Schleswig og INTERREG-udvalget har haft en positiv rolle for samarbejdet samt også har været medlem i Slesvig-Holstens Dialog Forum Norden.

Vi opfordrer derfor regeringen til i forbindelse med sundhedsreformen at skabe nye rammer for en videreførelse af det gode grænseoverskridende samarbejde og til den positive rolle, region Syddanmark har haft her. Vi er klar over, at regeringen har afsat 10 millioner DKK til det grænseoverskridende samarbejde. Vi frygter dog, at det ikke vil være nok til at finansiere det nuværende samarbejde; især når midlerne også skal bruges i Fehmarn-regionen. For os som mindretal er det meget vigtigt, at der fortsat er demokratisk legitimerede medspillere fra dansk side både i region Sønderjylland-Schleswig og i INTERREG-samarbejdet, som tager hensyn til grænselandets udfordringer og som sikrer det hidtidige tilskudsniveau for dette vigtige arbejde. Bl.a. bør et fremtidigt INTERREG-sekretariat på dansk side ligge så tæt på grænselandet som muligt.

Begge mindretal ser det dansk-tyske grænseoverskridende samarbejde som et vigtigt strategisk perspektiv for at udvikle vores fælles region både økonomisk, kulturelt og folkeligt. Derudover er det et stærk udgangspunkt for den dansk-tyske handel, erhvervssamarbejde, videns udvikling, forskning og innovation. Som brobyggere mellem Danmark og Tyskland er vi i det danske og i det tyske mindretal anvist på en fortsættelse af dette tillidsfulde samarbejde mellem de to lande. Vi står gerne til rådighed for en samtale med dig for at forklare vores position nærmere.


Jon Hardon Hansen,
SSF-formand

Hinrich Jürgensen,
BDN-formand

Flemming Meyer,
SSW-landsformand

Carsten Leth Schmidt,
SP-formand

Jens A. Christiansen,
SSF-generalsekretær

Uwe Jessen,
BDN-generalsekretær

Mehr lesen

Leserbrief

M. B. Christiansen
„Schmerzlose (freiwillige) Assimilation“

Leserbrief

Torben Ravn
„Fleggaard og grænsehandlen“

Leserbrief

Harro Hallmann
„Was wäre wenn...“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Danskerne vil en ny vej med liste D“

Leserbrief

Von Oberbergs Hus ist eines von drei Museen in Regie von "Historie Haderslev".
Hans Aage From
„Uhyggelig læsning“

Leserbrief

Andreas Grzybowski
„Flagge für Grenzregion als mutiges Signal“