Leserbrief

„Stop forureningen af vores drikkevand“

Stop forureningen af vores drikkevand

Stop forureningen af vores drikkevand

Jonas Rødgaard Jægerlund
Tondern/Tønder
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Jonas Rødgaard Jægerlund, Stadtratskandidat für die Sozialistische Volkspartei in Tondern, setzt sich für einen besseren Schutz des Grundwassers ein, um sauberes Trinkwasser zu sichern. Er will den Einsatz von Roundup auf öffentlichen Flächen unterbinden.

Vi bliver nødt til at beskytte vores grundvand bedre, hvis vi også i fremtiden vil nyde rent drikkevand.

I perioden 2016 til september 2021 har vandværkerne undersøgt 59 aktive drikkevandsboringer i Tønder Kommune. Der er fundet rester af sprøjtegift i 47% af kommunens drikkevandsboringer. I 15% af alle drikkevandsboringer er der fundet sprøjtegiftsrester over grænseværdien.

Lige nu kæmper SF på landsplan for at få grundvandsparker over alle indvindingsområder, hvor det skal være forbudt at bruge skadelige pesticider. Der skal i stedet være skove, fri natur, græssende dyr eller økologisk planteavl på de sårbare områder.

Mens vi venter på det forhåbentlig bliver en realitet, er der også noget vi konkret kan gøre i Tønder Kommune. Vi skal stoppe alt brug af Roundup på offentlige arealer. Alene i 2020 blev der i Tønder kommune sprøjtet med 88 liter Roundup. Det gør os til Danmarks næststørste Roundup bruger. Det er ikke godt nok. For det er utroligt skadeligt for vores grundvand, og miljøet. Jeg går til valg på et forbud mod Roundup på alle offentlige arealer i Tønder Kommune.

Jonas Rødgaard Jægerlund
Marskvej 15
6270 Tønder
Kandidat til KV21 for SF Tønder

Mehr lesen

Leserbrief

Anton Schulz, Stadtratskandidat für Borgerlisten
„Vi sidder på hænderne i Tønder Kommune“

Leserbrief

Anette Abildgaard Larsen, konservatives Stadtratsmitglied
„Hvor skal du bo, når du bliver gammel?“

Leserbrief

Jens Møller, Stadtratsmitglied von Venstre
„Der står meget på spil“

Leserbrief

Mogens Nielsen
„Cykelturismen skal styrkes“

Leserbrief

Tom Holden Jensen
„Task Force würde Sonderburg attraktiver machen“

Leserbrief

Thore Naujeck
„Drogen im Fokus“