Leserbrief

„Stadig plads til faglig forbedring i Syddanmark“

Stadig plads til faglig forbedring i Syddanmark

Stadig plads til faglig forbedring i Syddanmark

TEKNIQ Arbejdsgiverne
Nordschleswig/Kolding
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der Anteil der Jugendlichen, die sich für eine Berufsausbildung in der Region Süddänemark entscheiden, ist noch immer ein gutes Stück weit vom 30 Prozent-Ziel im Jahr 2025 entfernt, meint unter anderem Ken Hansen, Vorsitzender im regionalen Rat für die Region Süddänemark bei der Branchenorganisation für Elektriker, Klempner und Metallarbeiter.

Vi er langt fra i mål, når det gælder om at få de syddanske unge til at slippe den gymnasiale vanetænkning!

Så kort kan det egentlig siges, når man ser, hvor stor (eller lille) en andel af de unge i Region Syddanmark, som vælger en erhvervsuddannelse. I år var dette tal således på 23,5 procent blandt de elever, som forlader folkeskolens 9. og 10. klasser, hvilket dog var en stigning på 0,5 procent i forhold til året før.

Dermed er vi stadig et godt stykke under det politiske mål om, at 30 procent af en ungdomsårgang i 2025 skal søge ind på erhvervsskolerne.

Der er med andre ord ikke plads til at slække på indsatsen, hvis det skal lykkes for alvor at vende udviklingen.

Eksempelvis er det afgørende, at kommunerne bliver bedre til at tale sammen og lære af hinandens erfaringer på området. For der er enorme forskelle på, hvor godt eller skidt, det står til i de enkelte kommuner.

I Syddanmark kniber det især i Kolding (19,1 procent) og Sønderborg (19,2 procent). Begge steder faldt tallet i år sammenlignet med 2020.

Til gengæld lå man i eksempelvis Varde (32,2 procent) og Tønder (30,6 procent) pænt til i forhold til 30 procents-målet.

De store forskelle viser med al tydelighed, at det betaler sig at gøre en indsats – og at være vedholdende. I Varde Kommune har man for eksempel haft fokus på oplysningsindsatsen fra både erhvervsplaymaker og UU-vejledning. Man har gennemført en række initiativer gennem Ungdomsskolen som fx projektet ”Alle unge skal med”. Og så har man styrket indsatsen yderligere med ansættelsen af en erhvervsguide.

En samlet indsats, som mange andre af regionens kommuner kan tage ved lære af.

Det kræver, at kommunalbestyrelsen aktivt beslutter at vende udviklingen, fastsætter måltal for hvor mange unge der i deres kommune skal vælge en erhvervsuddannelse, afsætter ressourcer og økonomi og beslutter målrettede aktiviteter, der skal sikre, at man når målene. Det gør en stor forskel.

Vi må også alle – folkeskoler, kommuner, vejledere og erhvervsliv – samarbejde om at komme uddannelsessnobberiet til livs. Det er ikke finere eller bedre at tage en gymnasial uddannelse frem for en erhvervsuddannelse. Og vi skal have flere unge til at tage et aktivt valg allerede i 9. klasse om at tilvælge en erhvervsuddannelse.

Eksempelvis elektriker, vvs-energispecialist eller industritekniker er spændende, moderne uddannelser, hvor man arbejder med den nyeste teknologi og morgendagens grønne tekniske løsninger. Uddannelserne er kompetencegivende, man får løn under uddannelsen, og karrieremulighederne er mange, ligesom man kan videreuddanne sig i et utal af retninger.

Det gælder så om at oplyse både de unge og deres forældre om disse muligheder, således at de kan træffe deres uddannelsesvalg på et mere oplyst grundlag end i dag. Det kræver, at uddannelsesvejlederne også selv er i stand til at slippe deres gymnasiale rygradsreaktioner, når de rådgiver den næste generation af potentielle faglærte.

Samtidig kunne man gøre erhvervspraktikken til en obligatorisk del af undervisningen for de ældste årgange i folkeskolen i stedet for som i dag at overlade det til den enkelte kommunalbestyrelse at bestemme det.

Der er altså brug for en bred indsats, hvis vi vil have flere af de unge i Syddanmark til at vende blikket mod erhvervsuddannelserne. Men det er en nødvendig indsats, hvis ikke vi vil risikere om få år at stå med en akut mangel på de faglærte, der blandt andet skal føre os sikkert gennem den grønne omstilling. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være.

Ken Hansen
Formand for TEKNIQ Arbejdsgivernes regionale råd i Region Syddanmark
Albuen 22
6000 Kolding
Tlf.: 30 66 69 01

Martin Arberg
Formand for TEKNIQ Arbejdsgivernes regionale råd i Region Midtjylland
Rydhaugen 9, Vium
8620 Kjellerup
Tlf.: 20 25 60 60

Morten Nilsson
Formand for TEKNIQ Arbejdsgivernes regionale råd i Region Hovedstaden
Generatorvej 12
2860 Søborg
Tlf.: 26 32 29 36

Tomas Kudsk
Formand for TEKNIQ Arbejdsgivernes regionale råd i Region Sjælland
Dyssegårdsvej 23
4100 Ringsted
Tlf.: 41 39 01 10

Per Møller Christensen
Formand for TEKNIQ Arbejdsgivernes regionale råd i Region Nordjylland
Lundeborgvej 21
9220 Aalborg Ø.
Tlf.: 25 25 42 00

Mehr lesen

Leserbrief

Kai-Torsten Steffens
„Miteinanderforum statt Frauenforum“

Leserbrief

Daniel Bach Nielsen
„Lokale Medien stellen Forderungen an die Politik“