Leserbrief

„Opfordring til dialog med Tenna Bay i Herfølge“

Opfordring til dialog med Tenna Bay i Herfølge

Opfordring til dialog med Tenna Bay i Herfølge

Helge Poulsen
Kolding
Zuletzt aktualisiert um:

Leser Helge Poulsen befasst sich in seinem Leserbrief mit dem Thema Deutschunterricht in Dänemark und hat eine ganz klare Meinung.

Som ventet har lærer Tenna Bays udtalelser om tysk som fag udløst mange reaktioner.De fleste er typiske og altid stereotype klagesuk fra tysklærere,som er bange for at miste deres levebrød,ledsaget af ret så aggressive udtalelser fra et sammenrend af forfattere og alskens "eksperter",der nærmest gør faget tysk til et "absolute must" for Danmarks overlevelse rent kulturelt.

Men min sjællandske landsmandinde i Herfølge har fat i den lange ende og kommer med forslag til forbedring af folkeskolereformen,da skoledagen er alt for lang for de fleste elever. Jeg er ikke helt enig med hende, men kan da sagtens forstå, at man i Herfølge ikke kan få øje på det livsnødvendige i at bruge masser af timer på at lære tysk. Al kommunikation med omverdenen,herunder Tyskland, vil i fremtiden foregå på engelsk, og derfor er det da et mål i sig selv, at man i skolen lærer engelsk på modersmåls niveau. Jeg husker fra min egen gymnasietid den helt overdrevne undervisning i fremmedsprog. Hele 5 timer fransk om ugen for både sproglige og matematiske studenter er tosset. Hvem havde lige akut brug for det efter efter studentereksamen?

Erfaringen viser klart, at de færreste elever har interesse i tysk, hvad der også var tilfældet i min egen skoletid, og at de ikke fortsætter med faget efter endt skolegang. Antallet af studerende på tyskstudiet falder drastisk, hvilket man også må tage hensyn til. Jeg kan heller ikke få øje på hærskarer af unge mennesker, der drømmer om at gøre karriere i Tyskland. Men alt dette forringer da ikke relationerne mellem vore to nationer. Tyskerne må bare indse, at de som franskmændene skal intensivere deres engelskkundskaber, som mange steder er ekstremt ringe.

Tenna Bays indlæg er som skabt til en debat om det tyske sprogs status i fremtidens Danmark. Jeg vil hermed opfordre redaktøren til at lave et interview med Tenna Bay fra Herfølge for at høre om hendes visioner og ideer. Men tør Gwyn Nissen vove pelsen uden frygt for mindretallets reaktioner? Det ville så sandelig være en kærkommen anledning for avisen til at anskueliggøre, at Danmark består af andet end Sønderjylland og det tyske mindretal, hvad man desværre får indtryk af ved daglig læsning. Må jeg foreslå følgende overskrift til et interview „Der Nordschleswiger kalder Herfølge"?

Helge Poulsen, 6000 Kolding

Mehr lesen

Leserbrief

Hans Stengaard Jessen
„Vort land skal gro og grønnes “

Standpunkt

Preben Bonnén
„Det nye Tyskland uden Angela Merkel og omverdens modtagelse“

Leserbrief

Anne-Mette Kristensen
„Naturnationalparker i DK - ‚Tear down these fences‘, fru miljøminister Lea Wermelin“

Leserbrief

Helge Poulsen/Nils Sjøberg
„Poulsen und Sjøberg: Contra und Pro“

Leserbrief

Svend Stidsen
„Overvejelser efter kommunalbestyrelsens konstituering“

Leserbrief

Kurt Hansen
„Tromler det passive flertal“

Leitartikel

Siegfried Matlok
Siegfried Matlok Senior-Korrespondent
„Hände und Augen reiben“