Leserbrief

„Noget om opsættende virkning og en havn i usikkert vejr“

Noget om opsættende virkning og en havn i usikkert vejr

Noget om opsættende virkning og en havn i usikkert vejr

Bent Tvede Andersen
Apenrade/Abenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Über dem Jollenhafen von Loddenhoi hängt das Schwert des Damokles am seidenen Faden, meint Bent Tvede Andersen.

Loddenhøj jollehavn svæver for øjeblikket i et juridisk tomrum. Den er ikke tilladt, men den er heller ikke ulovlig. Den er udtryk for en situation, hvor der er disponeret ud fra en forventning om en myndighedsgodkendelse, men hvor en sådan ikke er givet. Derimod er sagen sendt tilbage til Aabenraa kommune med anmodning om ny behandling.

Borgmesteren er utilfreds med, at naturklagenævnet, der er et demokratisk oprettet organ, har behandlet en klage og pålagt kommunen at genoptage sagsbehandlingen. Borgmesteren ønsker derfor retstilstanden ændret. Man kan spørge, om det også ville være tilfældet, hvis nævnet havde afvist klagen eller havde truffet en afgørelse, der ikke gav klager medhold.

Det anføres, at klagenævnets afgørelser er en hindring for kommunal planlægning, og at det er lokalt, man bedst ved, hvordan der skabes vækst og udvikling til gavn for borgerne i nærområdet. Det kan her siges, at naturklagenævnets opgave er at passe på naturen, og at nytte og ulemper skal afvejes.

Men uden at tage stilling til om der skal være en jollehavn eller ej, kan man se på betydningen af, at klagenævnet ikke har tillagt den indbragte klage opsættende virkning. Det betyder, at det er havnebyggernes risiko, hvis der bygges før nævnets afgørelse foreligger, og nævnets afgørelse så går dem imod. I så fald vil havnen være ulovlig og skal sandsynligvis fjernes

Sagen er endnu ikke afgjort, og havneejerne har som Damokles et sværd hængende over sig i en tynd tråd.

Den 6. juni var jeg forbi Loddenhøj og så stranden øst for havnen. Der lå en bred bræmme af rådden tang og lignende i strandkanten. Min livsledsagerske fortalte, at da hun for omkring nogle og tredve år siden badede her var det den fineste strand.

Bent Tvede Andersen,
Petersborg 31, 1 th.,
6200 Åbenrå

Mehr lesen

Nachruf

Brigitta Lassen
Brigitta Lassen Lokalredaktion Tondern
„Wir trauern um unseren Freund Markus“

Leserbrief

Ejler Schütt
„ Toilet på Fladsten rasteplads“

Nachrufe

Erika Knudsen
„Hans Munk Hansen und Gudrun Westerberg in memoriam“

Leserbrief

Jürgen Beck
„Jollelaugets dans på vulkanen“

Leserbrief

Barbara Krarup Hansen
„Uddannelse i rotation i ældreplejen i Tønder Kommune“