Leserbrief

„Manglende brandsikkerhed “

Manglende brandsikkerhed

Manglende brandsikkerhed

Severin Stollig Sivesgaard
Behrendorf/Bjerndrup
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Severin Stollig Sivesgaard bezieht sich in seinem Leserbrief auf einige Aussagen in einem „DR“-Artikel über die Brandsicherheit in den kommunalen Pflegeheimen, die darin stark kritisiert wird. Er meint, dass der Brandschutz im Stadtrat eine höhere Priorität haben müsste.

På byrådets decembermøde vedtog politikerne at man i 2023 og 2024 vil bruge 6,2 millioner til at forbedre brandsikkerheden på vore plejehjem. Da det er en sag, der startede tilbage i 2018-19 har det har givet anledning til en del medieomtale, Hvorfor er Aabenraa kommune en af de sidste kommuner, der bringer brandsikkerheden i overensstemmelse med lovgivningen?
Der henvises til coronaen og det at kommunen har meget andet at bruge pengene på. Det er sikkert rigtig nok, men der viser jo desværre, at man på rådhuset åbenbart prioriterer andre ting højere, end brandsikkerheden for vore mest sårbare borgere. Det er da en smule trist - især for beboerne og deres pårørende.
Men det store spørgsmål i den sag er jo et helt andet. Hvorfor er det nødvendigt at bruge 6,2 millioner på at bringe noget i orden, som hele tiden skulle have været i orden. Er det byggesjusk? Eller har man gennem årene ment, at det ikke var nødvendigt at leve op til lovgivningen og derfor sparet mere på området end godt var??
Det næste er, at med de afsatte milllioner bringes bygningerne kun i overensstemmelse med byggetilladelsen på opførselstidspunktet. Det vil sige at vi også i 2025 vil have plejehjem i kommunen, der ikke lever op til de nyeste standarter indenfor brandsikkerhed.
Der er jo desværre sådan at en del af de dødsbrande vi har set på plejehjem gennem årene, er sket på steder, hvor forholdene levede op til byggetilladelserne på opførdselstidspunktet og dermed lovgivningen.
Selvom Aabenraa kommune i løbet af 2024 forhåbentlig lever op til lovgivningen stopper det ikke her. Der skal mere til.
I Ældre Sagen mener vi at der på alle plejehjem skal være automatisk alarmering, automatiske røgdetektorer og automatiske sprinklere - og det ikke kun i opholdslokalerne.
Severin Stollig Sivesgaard,
Formand for Ældre Sagen i Aabenraa kommune,
Bjerndrup Bygade 32,
Bjerndup
Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Cathrina Aaes Sørensen und Theis Kylling Hommeltoft
„Nej til flere karakterer - for orden, adfærd og arbejdsindsats“

Leserbrief

Thomas Andresen
„Venstre står vagt om kommunes økonomi“

Leserbrief

Meinung
Willi Schidlowski
„Quo vadis, Deutsche Schule Tingleff?“

Leserbrief

Benny Engelbrecht og Theis Kylling Hommeltoft
„Samarbejde bygger bro til gavn for erhvervsudviklingen“

Leserbrief

Meinung
Henning Kracht/Die Sportlehrer in Tingleff
„Kritik an Aussagen von Hans Martin Asmussen zum Sport“

Leserbrief

Kunstsammler Christian Panbo
Hanns Peter Blume
„Besuch im Kunstmuseum mit Christian Panbo“