Leserbrief

„Der må ikke fældes træer i urørte skove“

Der må ikke fældes træer i urørte skove

Der må ikke fældes træer i urørte skove

Gunnar Pedersen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Gunnar Pedersen ist enttäuscht, dass historisch angebaute Bäume heute nicht für den Bau eines – ebenfalls – historischen Schiffes genutzt werden dürfen.

Som en reaktion på temamødet på Folkehjem den 26. januar om „Urørt skov” havde Niels Adserballe fra Rødekro forleden et læserbrev i JydskeVestkysten med overskriften: Skovudviklingen går den gale vej.

Niels Adserballe refererer indlæggene og en del af de efterfølgende kommentarer, herunder ”en beretning om en mand, der til det lokale skovdistrikt havde forespurgt om han kunne købe skibskævler til skibsbygning. Svaret var rystende – taget i betragtning, at der fra Aabenraa i generationer er blevet bygget træskibe, så var svaret nej”.

Da „manden” var mig, uddyber jeg gerne mit indlæg: Vi har en forening „Aabenraa Kaperlaug”, som har en vision at bygge en kopi af „Flådens kutter HUSUM”, oprindelig bygget i 1812 på Orlogsværftet. Formålet er bl. a. at vise hvordan man tidligere kunne bygge store træskibe. Især med udgangspunkt i Aabenraas imponerende skibsbyggeri, hvor der i mange år var en søsætning i gennemsnit hver anden måned!

Dette enorme skibsbyggeri tyndede voldsomt ud i landets skove, så derfor beordrede kongen at der skulle plantes mange egetræer, så der fortsat var tilstrækkeligt med egetræ til bygning af flådens skibe. Disse egetræer er senere blevet kaldt „Flåde-egene”.

Flåde-egene er nu klar til at blive brugt til skibsbygning. Men da flåden ikke bygger træskibe mere, skrev foreningen til Naturstyrelsen i Randbøl og forespurgte, om det var muligt at finde nogle af Flåde-egene, gerne i skovene omkring Aabenraa.

Svaret var et klar nej: Skovene omkring Aabenraa er udlagt som urørte. Og der må ikke fældes træer i urørte skove!

Gunnar Pedersen,
Slotsgade 18 b,
6200 Aabenraa

Mehr lesen

Leserbrief

Hans-Christian Gjerlevsen
„Hvor langt rækker tilliden? “

Leserbrief

Hans-Christian Gjerlevsen
„Aabenraa Kommune på skråplan “

Leserbrief

Meinung
Gunnar Pedersen
„Kanon god modtagelse af Kronprinsen“

Leserbrief

Meinung
Preben Rasmussen
„Byrådsmedlemmers inhabilitet“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Havvind til 14 millioner husstande !“

Leserbrief

Meinung
Horst Leithoff
„Basismitgliedschaft“