Leserbrief

„Lysabild Børneunivers skal bestå“

Lysabild Børneunivers skal bestå

Lysabild Børneunivers skal bestå

Aase Nyegaard
Sonderburg/Sønderborg
Zuletzt aktualisiert um:

Die ehemalige Bürgermeisterin der Kommune Sonderburg, Aase Nyegaard, setzt sich in ihrem Leserbrief für den Erhalt des Kinderuniversums Lyabild ein. Dort werde wichtige Arbeit geleistet, sagt sie.

Fælleslisten kan sige det meget kort og tydeligt. Selvfølgelig skal Lysabild Børneunivers bestå. Vi har kun hørt positive toner om Lysabild. Nøgleordene og visionen for Børneuniverset er samarbejde, tryghed, fællesskab, styrkelse af lokalsamfundet.

Vi mener i Fælleslisten, at vi for længst har lukket de skoler der skal lukkes i kommunen. Det handler ikke mere om at lukke skoler, men i stedet om at sikre at de kan bestå. På den korte bane er det at lave børneunivers en god måde, som har vist sit værd flere steder i kommunen.
På langt sigt mener vi i Fælleslisten, at skolerne skal sikres ved at landsbyerne udvikler sig og tiltrækker flere indbyggere og dermed også børn. Vore landsbyer skal signalere udvikling, velstand og livskvalitet, så flere bosætter sig der.

For Fælleslisten er det vigtigt, at det lokale engagement og den frivillige indsats driver udviklingen i landsbyerne. Men kommunen skal også påtage sig sit ansvar ved at vise rettidig omhu. Det er afgørende, at kommunen sikrer landsbyerne lige muligheder for udvikling. Det skal ske ved at kommunen både sikrer de nødvendige rammevilkår og stiller de nødvendige ressourcer til rådighed.

Lysabild Børneunivers er på mange måder et godt eksempel. De frivillige kræfter driver udviklingen igennem mange aktive foreninger som f.eks. Åben Skole og Landsbyrådet. Der er både dagplejens legestue, gæstedagpleje, nylig oprettet vuggestue, Børnehuset Abildgård, der lige nu har ca. 40 børn. SFO Fristedet og klub med pt. 30 børn samt Lysabild Skole med pt. ca. 98 børn. Fælleslisten ønsker en kommune, hvor udviklingen også sker i landsbyer og landdistrikter.

Aase Nyegaard, Fællesliste

Mehr lesen

Leserbrief

Helmut Thomßen
„Lohnt es noch, Deutsch zu lernen?“

Leserbrief

Edlef Bucka-Lassen
„Deckel drauf … oder was?“

Leserbrief

Martin Christiansen
„Zeitungsmeldungen von gestern als Auslöser“

Leserbrief

Theis Kylling Hommeltoft
„Hvem påstår gas skal være vejen frem?“

Leserbrief

Leif Hansen
„Sats på forskning i klima og energi“

Leserbrief

Paul W. Dall
„I stedet for at protestere imod højspændingsledninger ...“