Leserbrief

Lad os gøre befolkningsprognosen til skamme!

Lad os gøre befolkningsprognosen til skamme!

Lad os gøre befolkningsprognosen til skamme!

Jan Prokopek Jensen
Sonderburg/Sønderborg
Zuletzt aktualisiert um:
Foto: Unsplash

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Das sozialdemokratische Stadtratsmitglied Jan Prokopek Jensen stellt die neueste Prognose für die Bevölkerungszahlen in der Sonderburger Kommune in Frage. Die Zahlen haben verschiedene Faktoren nicht berücksichtigt.

Den just udkomne prognose forudser forsat tilbagegang i befolkningstallet i Sønderborg Kommune frem mod 2034. Især i Nordborg og Nørreskovskolens to skoledistrikter spås tilbagegang med ca 10 %.

I prognosen er der ikke taget højde for nyt boligbyggeri. Vi kan derfor gøre prognosen til skamme ved at sørge for nyt boligbyggeri. I de to områder mangler der blandt andet flere nye ældrevenlige lejeboliger. Også gerne byggegrunde, hvor der kan udstykkes alternative grunde (dyrehold, bæredygtigt alternativt byggeri mv).

Og kommunen ejer jord i begge områder, hvor det kan lade sig gøre.

Ved at igangsætte disse aktiviteter nu, kan nye unge komme til og ældre, der gerne vil fraflytte deres ofte nu for store parcelhuse, kan flytte ind i nye gode boliger. Og p.t. er der venteliste på lejeboliger i Guderup-området.

Den positive udvikling ér igang med bl a ferie-resortet på Nordals, og med Linaks fortsatte vækst og udbygning skaber mange nye arbejdspladser. Det er grundlaget for nybyggeri og dermed flere indbyggere. Så lad os nu gå i gang, NordAls har så meget godt at byde på.

Stadtratsmitglied Jan Prokopek Jensen (Soz.), Tingholm 8 C, Guderup

Mehr lesen

Leserbrief

Kerstin und Dirk Jürgensen
„Photovoltaik Anlage Fogderup Umgebung“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Glade vanvid med tvang over for elever“

Wort zum Sonntag

Anke Krauskopf
Anke Krauskopf
„Das Wort zum Sonntag, 1. August 2021“