Leserbriefe

„Lad os gå sammen om Lillebælt“

Lad os gå sammen om Lillebælt

Lad os gå sammen om Lillebælt

Nils Sjøberg
Kolding
Zuletzt aktualisiert um:
Nils Sjøberg Foto: Pressefoto

Nils Sjøberg fordert mehr Aufmerksamkeit für den Sauerstoffmangel im Kleinen Belt, denn die Situation sei sehr ernst, sagt er.

Det er glædeligt, at der er kommet politisk opmærksomhed om havmiljøet. Det er derimod foruroligende, at det hidtil kun er udslip af spildevand i Øresund, som har fået folketingspolitikerne til at reagere.

Der er således ikke sket noget reelt for at forbedre havmiljøet i Lillebælt i de seneste år. Utallige rapporter fra Aalborg og Aarhus universiteter dokumenterer ellers en dybt alvorlige situation med iltsvind og fiskedød i Lillebælt. Det samme gør havbiologer.

På trods af dette, så har det nærmest været umuligt at få selv de lokale folketingspolitikere fra Syd- og Sønderjylland til at se nødvendigheden af at gribe ind overfor situationen i Lillebælt.

Flere gange har jeg rejst den dybt alvorlige situation med iltsvind og fiskedød i Lillebælt overfor miljøminister Lea Wermelin i Folketinget. Men Lillebælt synes så langt væk fra København, at først når der sker noget i Øresund og i Nordsjælland er havmiljø noget som politikerne begynder at forholde sig til.

Samtidig har såvel miljøministeren og de få folketingspolitikere, som har forholdt sig til Lillebælt, hele tiden givet landbruget skylden. De har udelukkende set på landbrugets udledning af kvælstof. Det er også meget alvorligt. Men der er ikke sket yderligere for at hjælpe landbruget med at reducere udledningen af kvælstof og for at hjælpe et i forvejen hårdt prøvet erhverv.

Det synes som om, at alt hvad der sker under havets overflade er ligegyldigt for langt de fleste politikere, selvom det burde være et anliggende for os alle.

Både lokale- og landspolitikere har lukket øjnene for kommunale udledninger af spildevand. De har overset, at det ikke kun drejer sig om flytning og dumping af mudder fra ét sted – men om tonsvis af mudder fra havneanlæg – den såkaldte klapning, som flere kommuner medvirker til. De har set på nogle dambrug, men glemt kontrol af alle. De har accepteret fiskeri med bundtrawl, som skader bunden i Lillebælts indre farvande. De har accepteret fiskeri af muslinger, hvor netop muslinger ellers øger iltningen.

Der er ingen, som har taget et reelt ansvar. Det er dybt alvorligt. For alle har et ansvar for udviklingen. Jeg vil derfor opfordre alle til at gå sammen om at gøre noget for havmiljøet i Lillebælt. Folketingspolitikere og kommunalpolitikere. Det er på høje tid og kræver flere tiltag. Det er en sag, som vi må kæmpe i fællesskab. Jeg vil gøre mit.

Nils Sjøberg

MF, Radikale Venstre, Syd- og Sønderjylland

Mehr lesen

Leserbrief

Svend H. Pedersen
„Kofod-Temaet“

Leserbrief

Christian Juhl
Christian Juhl
„Uhørte arbejdstider og uden overenskomst på Femern-forbindelsen“

Leserbrief

Nils Sjøberg
„Ja til flygtninge børn“

Leserbrief

Martin Christiansen
„Eine fantastische Zukunftsgeschichte...“

Leserbrief

Gudrun Asmussen
„Hvorfor kan ældre personer ikke få et tilkaldeapparat? “