Leserbrief

„Jollelaugets dans på vulkanen“

Jollelaugets dans på vulkanen

Jollelaugets dans på vulkanen

Jürgen Beck
Loddenhoi/Loddenhøj
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Obwohl der Jollenhafen bei Loddenhoi nicht von offizieller Seite gutgeheißen ist, will die Jollengilde am kommenden Sonnabend die Einweihung feiern – mit Beteiligung von Stadtratsmitgliedern. Das sei ein großer Fehler, findet Jürgen Beck und reiht die Probleme auf, in denen sich die Gilde seiner Meinung nach befindet.

Jollelauget inviterer til offentlig indvielse af deres havn ved Loddenhøj. Havnen har ikke en lovlig tilladelse, en lokalplan eller ibrugtagningstilladelse fra Kystdirektoratet. Søfartsstyrelsens mindstekrav opfylder havnen hellere ikke. Men Jollelauget blæser på det, lige som deres tilmeldte gæster fra byrådet. Lovløsheden breder sig nu åbenbart fra Jollelauget til dele af byrådet.

Hvorfor afholdes en offentlig indvielsen? Er det meget modigt, eller er de seje? Det tror jeg bestemt ikke.

Det virker som Jollelaugets bestyrelse er vildt desperate. Og det har de al mulig grund til at være. De, havnen og foreningens eksistens er truet fra fire sider:

Økonomisk: P.g.a. store løbende omkostninger som vedligeholdelse/forstærkning af molerne, hurtigt fremadskridende tilsanding, løbende renter på lån fra deres investorer og en akut mangel på lejeindtægter. (End ikke 30 af de byggede 50 fortøjningspladser er nu optaget her i sejlerhøjsæsonen).

Fysisk: Hurtig fremadskridende tilsanding, da havnen ligger i et lavvandsområde. For skrøbelige moler, fordi bølgernes kraft i blæsevejr er stærker p.g.a. det lave vand end molernes dæksten kan modstå. Udbredelsen af svovlbakterier (lig-lagen) på havnebunden pga. mangel på ilt. (For at imødegå det kræver det fjernelsen af dele af nordmolen, med det resultat, at rampen tilsander hurtig).

Lovligt: Kommunen kan søge retlig afgørelse af Planklagenævnets hjemvisning af lokalplan, men med et tvivlsomt resultat. Kommunen kan prøve at ”søsætte” en ny lokalplan (Nr. 3 bliver det så) vel vidende, at det bliver meget svært at lave en begrundelse herfor og samtidig vel vidende, at der står mindst to foreninger og en del privatpersoner klar til at klage over en sådan igen. Også Kystdirektoratets forventede nye udspil har næppe mulighed for at overleve en ny afklaring i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Politisk: Den politiske holdning imod en havn har der fra flere partier i byrådet altid været. Men nu er fjernelsen af havnen blevet til et valgtema med entydige udsagn om fjernelsen. Havnens og Jollelaugets eksistens er nu yderligere blevet afhængig af byrådsvalgets resultat.

Men Jollelaugets bestyrelse er særlig voldsomt presset, fordi de har bygget havnen med den viden, at klagerne i klagenævnene ikke var færdigbehandlet. De har altså bygget bevidst med egen finansiel risiko.

Med meget stor sandsynlighed står de nu overfor medlemmers finansielle krav og især overfor deres investorers finansielle, privatretlige erstattningskrav. Det handler om flere mio. kr. En stor del af havnens eksistens må bl.a. formodes kun at bygge på investorers finansielle interesser.

Jollelauget skal stå for nedbrydning af havnen, men det kan de formentlig afværge med en konkurs.

Kommunen er bekendt med, at de givet kan komme til at hænge på fjernelse af jollehavnen. Men det vil de ansvarlige byrådspolitiker ikke høre på.

Jürgen Beck,
Sommerhusejer,
Lønholt 18,
Loddenhøj

Mehr lesen

Leserbrief

Kerstin und Dirk Jürgensen
„Photovoltaik Anlage Fogderup Umgebung“

Leserbrief

Käthe Freiberg Nissen
„Wir können stolz sein“

Leserbrief

Hans-Christian Gjerlevsen
„Borgermøde om solcelleanlæg var en dårlig oplevelse “

Nachruf

Brigitta Lassen
Brigitta Lassen Lokalredaktion Tondern
„Wir trauern um unseren Freund Markus“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Glade vanvid med tvang over for elever“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Stop frås med skattekronerne“

Wort zum Sonntag

Anke Krauskopf
Anke Krauskopf
„Das Wort zum Sonntag, 1. August 2021“