Leserbrief

„Jeg kunne næsten ikke få vejret“

Jeg kunne næsten ikke få vejret

Jeg kunne næsten ikke få vejret

Hanne Birgitte Dalgaard
Aalborg
Zuletzt aktualisiert um:

Hanne Birgitte Dalgaard bezieht Stellung zum Vorschlag einer Lehrerin, Deutsch vom Stundenplan zu streichen.

Jeg er simpelthen nødt til at blande mig i denne debat. Jeg kunne næsten ikke få vejret, da jeg læste denne artikel.

folkeskolen.dk

Der er så mange angrebspunkter, at det er svært at se, hvor man skal starte!

Er det mangel på indsigt?

Er det, den nemme løsning, fordi det er svært at rekruttere tysklærere?

Er det, fordi eleverne ikke kan se meningen med tysk?

I min optik lukker vi os om os selv og gør os selv fattigere ved ikke at kunne begå os også på tysk (og i øvrigt også andre europæiske sprog som fx fransk og spansk). Uagtet om vi skal bruge det privat og dermed åbne op for langt federe rejseoplevelser og venskaber, eller om vi skal bruge det professionelt til Danmarks fordel. Alt for mange danske virksomheders eksportepisoder er engangshandler. Det er svært at forestille sig, at det ikke kunne forbedres ved at bruge det lokale sprog.

Vi trænger i den grad til at få ændret på det bedagede Tysklandsbillede, som vi har her i Danmark. Vi tænger til at få skabt et reelt, nutidigt og retvisende. Tyskland er så meget mere end Autobahn, grammatik og 2. verdenskrig. Jeg ved fra mine mange foredrag i folkeskoler og på ungdomsuddannelser, at der findes et hav af dygtige og engagerede tysklærere. De kæmper med dårlig økonomi og ud fra bedaget undervisningsmateriale, som i høj grad er direkte barnligt, og som i hvert fald ikke viser et retvisende billede af, hvad Tyskland og hele det tysksprogede område byder på af muligheder – historisk, kulturelt, rejsemæssigt, shoppingmæssigt, uddannelsesmæssigt og ikke mindst indenfor iværksætteri, videnskab, industri og turisme. Måske kunne eleverne så også bedre kunne se muligheder med tysk? Jeg er paradoksalt selv en af de, der i sin tid valgte tysk fra på gymnasiet, fordi jeg ikke kunne se meningen med og kedede mig med kasserollebøjninger og grammatik.

Jeg siger ikke, at det bliver nemt, og det kommer også til at koste penge. Men spørgsmålet er; har vi råd til at lade være? Der ligger så mange penge gemt til os, hvis vi endelig forstår, at sprog er som et blik mellem to mennesker – det skaber relation, det skaber tillid. Og vi mennesker handler nu engang ud fra og køber på baggrund af tillid og relationer.

Vi skal også i gang med at fortælle de mange gode historier. Og vi skal både kigge på forskelle og ligheder – kulturelt og sprogligt! Det gør det hele meget mere nærværende. Vi skal også væk fra perfekthedskulturen. Du behøver ikke at kunne et formfuldendt tysk. Bare nogle ord og vendinger kan give dig det forspring, som du som dansk virksomhed har brug for på det tysksprogede marked med hård konkurrence fra både lokale og andre europæiske virksomheder.

Er der noget godt i denne artikel? Ja, den kan måske får sparket liv i debatten og skabt handling. Der har indtil videre været alt for mange ord og alt for lidt handling.

Jeg vil gerne gå forrest, og jeg ville ønske at komme i kontakt med nogle af de personer, som har indflydelse på beslutningerne i dette land.

PS: Tyskland er ikke et levn fra fortiden? Det lever i bedste velgående (nok endda både med og uden os i øvrigt)

Hanne Birgitte Dalgaard
Direktorin ConnectGermany ApS
Fjordgade 8, 9000 Aalborg

Mehr lesen

Leserbrief

Thore Naujeck
„Nimmt DBU eigene Werte ernst?“

Leserbrief

Renate Sternkopf
„Artikelserie „Mobilität in Nordschleswig"“

Leserbrief

Hans Stengaard Jessen
„Nyttigt at kaste et blik på baggrunden “

Leserbrief

Nils Sjøberg
„Vi skal ha‘ doppeltsporet nu“

Leserbrief

Bjarne Lund Henneberg
„Det gode skib Tønder“

Leserbrief

Henrik Frandsen, Barbara Krarup Hansen, Anders Kronborg und Jesper Petersen
„Politiet tættere på borgerne - i hele kommunen“